Община Варна ще финансира младежки проекти на НПО-та по програма „Младежки дейности”

Варна<+> 29.04.2021 19:22 Снимка: ДНЕС+

Община Варна ще финансира младежки проекти на НПО-та по програма „Младежки дейности”

За седемнадесета поредна година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна ще финансира младежки проекти на неправителствени организации по програма „Младежки дейности”.

Могат да кандидатстват организации, които са регистрирани по Закона за  юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, национално представени младежки организации (с клон или секция на територията на община Варна).

Приоритетите тази година са - младежко предприемачество; опазване на околната
среда; здравословен начин на живот. Всяка неправителствена организация има
право да кандидатства с едно проектно предложение на стойност до 8 000 лв. То
трябва да е с продължителност - минимум три месеца и да обхваща периода от 1-ви
юли до 15-ти октомври 2021 г.

Електронната платформа за подаване на проектни предложения e достъпна на
https://platform.is-vn.bg . На платформата са публикувани - Наредба за условията и
реда за финансово подпомагане на младежки проекти; указания за подаване и
отчитане на проектните предложения; всички изискуеми документи за
кандидатстване по дейност „Младежки проекти 2021”. Срокът за кандидатстване е
до 23:59 часа на 16-ти май 2021 г.

CHF CHF 1 1.78192
GBP GBP 1 2.27388
RON RON 10 3.96962
TRY TRY 10 1.9401
USD USD 1 1.60709