Нет платформа помага на младежи от уязвими групи да покажат своите възможности

Варна<+> 26.06.2020 10:02 Снимка: ДНЕС+

Нет платформа помага на младежи от уязвими групи да покажат своите възможности

Он-лайн платформа „Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост“ ще популяризира изделия, изработено ръчно от младежи от уязвими групи.

Изделията са създадени в  Социално-ателие „Мечтатели“.  В Ателието се обучаваха  11 младежи и усвоиха различни техники и похвати за ръчна-изработка на сувенири, бижута, картички, изделия от рисувано стъкло и др. В дигитална среда те научиха и какви са етапите за създаване на едно социално предприятие и как могат да поемат по пътя на социалния предприемач.

Изработените изделия в ателие „Мечтатели“ ще се популяризират в интернет пространството, чрез  създадената он-лайн платформа. 

Платформа „Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост“ ще представя също така  и сувенири, изработени от потребителите на различни центрове за социална интеграция и рехабилитация на младежи от уязвими групи във Варна.  

Интернет платформата и Социално ателие „Мечтатели“ са част от младежка инициатива „Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост“,  която се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности“  по Договор Д20000331ВН/16.03.2020 г. с бенефициент Сдружение „Моят град“.CHF CHF 1 1.82056
GBP GBP 1 2.17694
RON RON 10 4.04473
TRY TRY 10 2.28993
USD USD 1 1.65987