НАП-Варна: Данъчното облекчение за деца доминира в подаването на декларации за доходите

Варна<+> 19.01.2022 12:22 Снимка: ДНЕС+

НАП-Варна: Данъчното облекчение за деца доминира в подаването на декларации за доходите

В първата седмица на кампанията за деклариране на доходи, получени през отминалата година, по чл. 50 от ЗДДФЛ в офиса на НАП във Варна са получени общо 526 броя декларации. От тях по електронен път са изпратени с ПИК 205, а с електронен подпис 27. В салоните за обслужване са приети 284 хартиени формуляри. Значителна част от декларациите са свързани с ползването на данъчното облекчение за отглеждане на деца, съобщават от НАП - Варна.

Офисът на НАП във Варна препоръчва на своите клиенти да се въздържат от лично посещение и да го използват при неотложност, заради въведената епидемична обстановка. Агенцията предлага няколко дистанционни форми за ефективна комуникация с нейните служители и пълноценно използване на услугите.

При неотложност от посещение в офиса задължително следва да се спазват изискванията на пропускателния режим за физическа дистанция от 1, 5 м., съобразно маркираните места за изчакване, хигиена на ръцете, носене на защитни маски на лицето и спазването на указанията от служителите за охрана. В офиса на НАП във Варна се извършва и задължителна ежедневна дезинфекция на помещенията, за които работния процес се прекъсва от 10.30 до 11 часа и от 15 до 15.30ч. Работното време на приходната администрация е от 9 до 17, 30 часа.

В салона за изчакване има гише „Информация“, където могат да се получат формуляри на декларации и приложения към тях, а на информационните табла има попълнени примери.

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане през 2022 година е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 3 май, тъй като 30 април е почивен ден.

В началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии, изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Гражданите, които разполагат с ПИК или електронен подпис, могат да ползват всички предоставяни от НАП електронни услуги на адрес https://inetdec.nra.bg/. Потребителите, които нямат издаден персонален идентификационен код от НАП, могат да го заявят с обаждане на информационния телефон на приходната агенция: 0700 18 700 и на имейл: infocenter@nra.bg .

При необходимост от уточнения и запитвания клиентите могат да използват и телефоните за контакти с варненския офис, които са обявени в сайта на агенцията www.nra.bg - 052 / 360-885 и 052 / 360-888.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648