Над 6 лв за кубик вода предвижда бизнес планът на ВиК дружеството във Варна през 2024 година

Варна<+> 01.12.2023 10:18 Снимка: ДНЕС+

Над 6 лв за кубик вода предвижда бизнес планът на ВиК дружеството във Варна през 2024 година

Във връзка с Проектът на решение за изменение на одобрените цени на ВиК услуги за 2024 г., разгледан на заседание на КЕВР, омбудсманът проф. д-р Диана Ковачева изрази мнение, че увеличението на цената на водата в много места в страната е средно около 15 %. 

Тя възрази остро срещу повишението на цените в повече от 30 населени места в страната.

Според становищвто на проф. Ковачева се предлага се поредно увеличение на цените на ВиК услугите, като за някои ВиК оператори - значително, например: ВиК Берковица с 80 %; ВиК Сливен с над 40 %; ВиК Сапарева баня с над 37 %; ВиК Видин с над 28 %; ВиК Габрово с над 20 %, ВиК Добрич с над 16%.
Предложена е най-висока комплексна цена за ВиК Разград - 6,08 лв./куб.м, а за други ВиК оператори /като Силистра, Варна, Шумен, Смолян, Търговище и др./ - цената се повишава става над 5 лв./куб. м. 

Тези цени не са окончателни, тъй като към тях ще се прибави и инфлацията за м. ноември 2023 г., което означава, че домакинствата ще са принудени да отделят все повече средства, за да могат да заплащат сметките си за вода.

В институцията на омбудсмана през 2023 г. значително се увеличиха жалбите във връзка с лошото качество на ВиК услуги - често и продължително спиране на водата, неспазване на обявените периоди на въведени режими на водоподаване, неотстраняване на аварии в срок, лошо качество на водата след продължително спиране, слабо налягане и др.
Гражданите основателно продължават да задават въпроса – какви са ползите от непрекъснатото увеличение на цените на ВиК услугите, се казва още в становището.

Освен това, видно от Годишния доклад за ВиК сектора на КЕВР за 2022 г., необяснимо се увеличават общите загуби във водоснабдителната система - на 61%, вместо да намаляват - за 2021 г.%. средно за страната увеличението е 59,78 %.

Определената социална поносимост на цените на ВиК услугите за 17 области е с над 10 % стохастична грешка при изчисляване на годишните доходи на един член от домакинство. Това са областите: Враца - 17,3 %; Ловеч - 12,6 %; Монтана - 10,4%; Велико Търново - 11,5 %; Габрово - 11,4 %; Разград - 17,2 %; Русе - 11,4 %; Силистра - 11,4 %; Добрич - 17,9 %; Търговище - 15,9 %; Шумен - 11,4 %; Стара Загора - 11,8 %; Ямбол - 17,4 %; Кюстендил - 11,7 %; Кърджали - 12,9 %; Пазарджик - 12,1 %; Смолян - 18,4 %. По информация на Националния статистически институт, над 10 % стохастична грешка означава, че данните са ненадеждни.

Правната обосновка - защо за девет ВиК оператори /Кърджали, Берковица, Сливен, Перник, Добрич, Шумен, София област, Кюстендил, Пазарджик/ КЕВР не е извършила изменение на предложените цени на ВиК услугите за 2024 г. с коефициент „Qе 2024“, който отразява разликата между одобрените и отчетните разходи за доставяне на електрическа енергия за технологични нужди от свободен пазар за предоставяне на ВиК услуги с приспаднати помощи и компенсации от държавата.

Това не дава възможност да се състави мнение относно икономическа обоснованост на цените на ВиК услугите, съответствието между цените за населените места и действителните разходи за предоставяне на ВиК услугите – принципи, от които КЕВР следва да се ръководи при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите.

С оглед на изложеното, категорично не приемам предложеното поредно увеличение на цените на ВиК услугите, средно за страната с над 15 %, от 1 януари 2024, се твърди в становището на проф. Ковачева.

Във Варна, според бизнес плана на ВиК дружеството, през 2024 година цената на водата за кубик ще стане 6,18 лв с ДДС, а социалната поносимост е пресметната като 2,06 %.

Цената на кубик вода във Варна е около 5,00 лв.

 

По материала работи Геновева Михайлова, ДНЕС+

CHF CHF 1 2.05444
GBP GBP 1 2.28624
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 5.80215
USD USD 1 1.80961