Младежи oт Варна ще се борят с агресията в училище и в дигиталната среда

Варна<+> 03.04.2021 11:06 Снимка: ДНЕС+

Младежи oт Варна ще се борят с агресията в училище и в дигиталната среда

Прочуване, проведено от младежкото сдружение „Моят град“ сред 140 ученици в гимназиален етап показва, че 67% от младежите са се сблъсквали поне веднъж с агресивно поведение на свои приятели или съученици и че трудно разпознават всички форми на агресия, особено в интернет пространството, където прекарват по-голямата част от времето си.

Всички тези проблеми ще търсят своето решение, чрез изпълнението на проект  „НЕ на агресията в училище и в дигиталната среда“, който се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2021 година, Направление 3, съгласно Договор № 25-00-11/17.03.2021 г. за Проект № НПИМД-H3-Т3-101/2021.

Проектът предвижда създаване на филм с лични истории на младежи, свидетели или жертви на агресия. Придобиване на нови знания сред 30 младежи, чрез реализирането на две специализирани обучения за създаване на умения за разпознаване на различни форми на агресия и езика на омразата и Обучение по волейбол под надслов: "Излез от дигиталния свят". 

Информационна кампания в социалните мрежи ще помага на младежите да разпознаят формите на агресия в училище и в интернет, а стъпките за справяне с тези ситуации ще бъдат изяснени в „Пътеводител за справяне с различни форми на агресия в дигиталната среда“ .

В края на проекта младежите ще ангажират вниманието на свои връстници към проблема с агресията, чрез мащабен турнир по Волейбол, който ще се проведе на открито в морската ни столица  с участието на над 80 младежи в партньорство с Волейболен клуб Варна-ДКС.

Проектната идея е иновативна, тъй-като адресира проблема с агресията, чрез подход отдолу-нагоре, чрез промяна в мисленето на самите младежи и въвличането им в търсене на решения.


Съдържанието на информационния материал е отговорност на автора: Сдружение „Моят град“ , като Министерство на младежта и спорта не носи отговорност за начина на използване на информацията.

 Сдружение „Моят град“

 Контакти:

Интернет страница: www.moiat-grad.com

имейл: sncmoiatgrad@gmail.com

сайт: www. moiat-grad.com

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448