Медийна пропаганда. Може ли да бъде разпозната веднага?

Варна<+> 10.10.2020 15:31 Снимка: ДНЕС+

Медийна пропаганда. Може ли да бъде разпозната веднага?

Пропагандата е всякакъв вид подвеждаща информация, която цели промяна на мнението на големи групи хора. Много е трудно веднага да разпознаем пропагандата. Защо? Пропагандата използва манипулиращи послания, умело маскирани като полезна информация. Тя може да се разпространи под формата на политическа агитация и да използва съвременните комуникационни форми.

СЪВЕТ: НЕ ПРИЕМАЙТЕ КАТО ЧИСТА МОНЕТА ИЗРАЗИТЕ: " ЕДИНСТВЕНИТЕ И НАЙ_ДОБРИ" ИЗПОЛЗВАНИВ КОНТЕКСТТА ЗА ЛИЧНОСТИ, СИСТЕМИ, РЕЖИМИ И ДР.

СЪВЕТИ КАК ДА РAЗПОЗНАЕМ ДАЛИ ЕДНА ИНФОРМАЦИЯ Е ПОДВЕЖДАЩА:

- ЗА ДА ПРОВЕРИТЕ ЕДНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЖТЕ ДАЛИ ТЯ Е СЪОБЩЕНА В ПОНЕ ДВА ДРУГИ НОВИНАРСКИ САЙТА

- ОПИТАЙТЕ СЕ ДА НАУЧИТЕ КОЙ Е ИСТИНСКИЯ АВТОР НА ИНФОРМАЦИЯТА.

Достоверната информация се разпространява най-често от медии с авторитет и сайтове с ясни и прозрачни собственици. Доверявайте се основно на обществените медии. Такива са Българска национална телевизия и Българско национално радио.

- ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НОВИНАТА Е ПРИДРУЖЕНО СЪС СНИМКА ИЛИ ВИДЕО. Принципно е по- вероятно съдържанието на една новина да е достоверно, ако е придружено със снимка или видео, но и писмента информация трябва да е истинска и проверена. Фактите да са истински, цитираните експерти да са авторитети в своята област, снимките и видеата да са с обяснителен текст. Информацията да отговаря на основните въпроси на журналистиката: "КОЙ", "КОГА", "КЪДЕ", "ЗАЩО", "КАК".

- ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ КАК ИЗГЛЕЖДА САЙТА? Огледайте добре сайта от който четете. Сайтовете за подвеждащи новини, често изглеждат аматьорски, имат много реклами и често използват визуализации, които изглеждат нелепо. Ако не сте чували нищо за сайта от който чететев момента, потърсете повече информация. Известен ли е? Заслужава ли вашето доверие?

- ПРОВЕРЕТЕ ДОМЕЙНА Повечето фалшиви новини се качват на сайтове с разширение например: com.co или lo. Ако домейна не е традиционен например: com,.bg., .org и т.н. има голяма вероятност да сте попаднали на фалшива новина.

- ПРОВЕРЕТЕ СЕКЦИЯТА "ЗА НАС". Обикновенно достоверните сайтове имат изчерпателна информация за това кои са тези, каква е редакционната им политика, както и контактите им за връзка.

- ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ ПОСЛАНИЕТО. Прочетете внимателно статията. Много често подвеждащите информации предават само една гледна точка, ползват агресивен тон или изказват скандални мнения.

АКО СЛЕДВАТЕ ТЕЗИ НЯКОЛКО ЛЕСНИ СТЪПКИ, ВИЕ ЩЕ СЕ НАУЧИТЕ ДА РАЗПОЗНАВАТЕ ПРОПАГАНДАТА.

Бъдете критични!

Задавайте си правилните въпроси.

Критичният прочит на информацията е умение, което се научава!

 

Информационна кампания: „Живей в реалността!“ по Проект ”Аз и дигиталната реалност“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, Направление 2 „Превенция на различни форми на зависимости“, изпълняван от Сдружение „Моят град“ съгласно Договор № 25-00-78/14.08.2020 г. за Проект № НПИМД-2-H2-037 Съдържанието на материала е отговорност на издателя Сдружение „Моят град“, като ММС не носи отговорност за начина на използване на информацията.


Съдържанието на материала е отговорност на издателя Сдружение „Моят град“, като ММС не носи отговорност за начина на използване на информацията.

CHF CHF 1 1.76742
GBP GBP 1 2.26632
RON RON 10 4.00678
TRY TRY 10 2.18524
USD USD 1 1.63832