Малко над процент и половина спад в приходите от строителство във Варненско през 2022 г.

Варна<+> 09.01.2024 12:12 Снимка: ДНЕС+

Малко над процент и половина спад в приходите от строителство във Варненско през 2022 г.

Почти по 40% от приходите в строителния бранш през 2022 г. са били от строежи на жилищни сгради и гражданско строителство, наполовина са от нежилищно строителство

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2022 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 546,7 млн. лв., като намаляват с 1,6% спрямо 2021 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 409,0 млн. лв., а от поддържане и текущ ремонт – 137,7 млн. лева. Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищни сгради е 66,2%, а на жилищни сгради – 33,8%.

През 2022 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 931,9 млн. лв., като се увеличават с 23,4% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 64,8%, а от строителство на нежилищни сгради – 35,2% от общите приходи от сградно строителство.

В област Варна приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции са в размер на 614,8 млн. лв., или 39,8% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ – 61,7%.

CHF CHF 1 2.01778
GBP GBP 1 2.26558
RON RON 10 3.93084
TRY TRY 100 5.65362
USD USD 1 1.83957