Лек спад в приходите на строителните предприятия във Варненско, отчитат от статистиката

Варна<+> 07.01.2021 14:11 Снимка: ДНЕС+

Лек спад в приходите на строителните предприятия във Варненско, отчитат от статистиката

По окончателни данни през 2019 г. приходите от дейността на строителните предприятия в област Варна са 1 412.3 млн. лв. и намаляват с 2.4% спрямо 2018 година.

Приходите от ново строителство и подобрения са в размер на 1 298.4 млн. лв., като при жилищните сгради е отчетено увеличение с 4.7% спрямо предходната година.

Приходите от дейността на строителните предприятия за поддържане и текущ ремонт на жилищни и нежилищни сгради са 113.9 млн. лв. и се увеличават със 7.2% спрямо 2018 година.

Относителният дял на приходите за поддържане и текущ ремонт на нежилищните сгради е 64.9%, а на жилищни сгради - 35.1%.

През 2019 г. приходите от сградно строителство в област Варна са 775.9 млн. лв., като намаляват с 2.6% спрямо предходната година. Относителният дял на приходите от строителство на жилищни сгради е 52.3%, а от строителство на нежилищни сгради - 47.7% от общите приходи от сградно строителство.

В област Варна приходите от гражданско строителство/строителни съоръжения и конструкции намаляват с 2.2% спрямо 2018 г. до 636.4 млн. лева. Относителният дял на гражданското строителство е 45.1% от общите приходи на строителните предприятия. С най-голям относителен дял по видове приходи от гражданско строителство е „Транспортна инфраструктура - пътища, самолетни писти, тунели, мостове“ - 62.1%.

CHF CHF 1 1.76583
GBP GBP 1 2.26348
RON RON 10 4.01212
TRY TRY 10 2.21388
USD USD 1 1.59986