Конференция срещна на едно място младежи с представители на социални предприятия

Варна<+> 25.06.2020 13:22 Снимка: ДНЕС+

Конференция срещна на едно място младежи с представители на социални предприятия

На 23 юни 2020 г. се състоя младежка конференция на тема: „Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост“, организирана от Сдружение „Моят град“ с подкрепата на Община Варна.

Конференцията срещна на едно място младежи от Варна с ръководители на различни социални предприятия в България, които представиха успешни модели и добри практики от своята дейност.  Целта на инициативата е да  помогне на младите хора да създадат и подсигурят собственото си работно място, както и да ги насърчи в икономически и социален аспект, давайки им тласък да отключат своя капацитет за творчество и новаторство.

Всички участници в конференцията получиха разработения „Наръчник на социалния предприемач“, който описва стъпка по-стъпка  как могат да изградят отговорен бизнес в подкрепа на обществото.

Конференцията се проведе в три панела. Бяха разгледани темите: Какво е социално предприятие? Какви умения са необходими за стартиране на собствен бизнес?.  И Примери за успешни социални предприятия в България.

Конференцията завърши с дискусия, на която младите хора споделиха, че те са едни от най-засегнатите на пазара на труда в момента. Заради кризата с COVID 19 e много трудно да си осигурят първо работно място, тъй-като им липсва опит и допълнителна квалификация.

Организаторите са убедени, че в резултат от конференцията ще се създадат предпоставки за въвеждане на иновативни модели за развитие на нови социалните предприятия в България и развитие на социалното предприемачество.

Конференцията е чат от младежка инициатива „Социално предприемачество, равнопоставеност и заетост“, реализирана с подкрепата на Община Варна по Договор Д20000331ВН/16.03.2020 г. с бенефициент Сдружение „Моят град“.

 

CHF CHF 1 1.81028
GBP GBP 1 2.16418
RON RON 10 4.04314
TRY TRY 10 2.30046
USD USD 1 1.6551