Кметът на Варна: Бюджет 2023 е различен

Варна<+> 24.08.2023 09:15 Снимка: ДНЕС+

Кметът на Варна: Бюджет 2023 е различен

Бюджет 2023 на Варна е различен по няколко причини. От началото на годината за първи път общините трябваше да работят не с бюджет, а с т. нар. разчети (лимити) за приходи и разходи, които бяха утвърдени от Общинския съвет през месец май. Всичко това се отрази върху реализирането на редица проекти, които закъсняха и стартираха чак през втората половина на 2023 г. С други думи – ремонтите днес не са предизборни! Те бяха планирани преди 2 години. Субективни причини за късното им стартиране са забавеният проект на ВиК и обжалваният в съда бюджет на общината от бившия областен управител от „Промяната“, заяви кметът Иван Портних на среща с журналисти.

Цифрите, които представяме, са с натрупване от няколко години, затова бюджет 2023 не е рекорден. Реално това е финансов план със срок от няколко месеца, който изпълняваме от началото на годината и сега се формализира приемането му, каза кметът. За да няма спекулации с цифрите, обяснявам с какво разполагаме за оперативна работа: 

Реално текущият бюджет на Варна за тази година е 550 млн. лв., формиран от местните приходи - 119 271 000 (имуществени и други данъци) и делегираните от държавата дейности - 20 526 566, които са целеви. Останалото в разчетите са стари заеми, преходен остатък и средства от европейски проекти и програми. Всичко 791 355 000 лв.


Кметът Иван Портних представи основните акценти в бюджет 2023, който е достъпен сайта на Община Варна:

През 2023 г. няма да бъдат увеличени местните данъци и такси!Увеличение на трудовите възнаграждения на заетите в „Образование“ средно с 15 % за педагогически и средно с 10% за непедагогическия персонал. Проектобюджетът за „Образование“ е 239 491 000 лв., увеличен с 37 246 000 лв. спрямо първоначалния бюджет на 2022 г.

Проектобюджетът на „Здравеопазване“ е 36 505 000 и е увеличен с 6 455 000 лв спрямо първоначалния бюджет на 2022 г.Проектобюджетът за БКС и Околна среда е а 256 280 000 лв. и е увеличен спрямо 2022 г. с 76 136 000. Проектобюджетът за Спорт и Култура - е 30 510 000 лв и е увеличен с 4 051 000 спрямо 2022 г., Социални дейности - 46 838 000. Капиталовата програма за 2023 г. е в размер на 265 087 720 лв.

CHF CHF 1 2.04563
GBP GBP 1 2.31259
RON RON 10 3.92982
TRY TRY 100 5.55708
USD USD 1 1.82583