Канят варненци на обществено обсъждане на проекта за разширяване на булевард "Цар Освободител"

Варна<+> 15.04.2024 13:27 Снимка: ДНЕС+

Канят варненци на обществено обсъждане на проекта за разширяване на булевард "Цар Освободител"

Община Варна организира обществено обсъждане на инвестиционния проект за разширяване на булевард "Цар Освободител".

То ще се проведе на 24 април от 17:00 часа в зала "Пленарна" на Община Варна.

Булевард „Цар Освободител“ е един от най-натоварените в града, включително и от транзитно преминаващи автомобили. В част от него движението се осъществява само по една пътна лента. Затова и пропускателната му способност е почти изчерпана, посочват проектантите.

В новото проектно решение се предвижда всички пресичания на бул. „Цар Освободител“ с улици и булеварди от първостепенната улична мрежа да бъдат реализирани безконфликтно на две нива с еднакви пътни възли тип „Диамант“. Това са връзките на бул. „Цар Освободител“ с пресичащите го бул. „Константин и Фружин“, ул. „Атанас Москов“, бул. „Янош Хуняди“, бул. „Република“, бул. „3-ти март“/ул. „Вяра“, ул. „Поп Димитър“, бул. „Христо Смирненски“.

В плана е заложено още реализацията на градска железница изцяло северно от бул. „Цар Освободител“. Там са предвидени и места за спирки на градския транспорт. С цел осигуряване на безконфликтен достъп на пешеходците между северната и южната част на булеварда е предвидено изпълнението на 6 пешеходни надлеза над градската железница и булеварда.

Целта на проекта е да се създаде възможност за дългосрочно планиране на инвестиционните намерения на Община Варна и да се отговори адекватно на обществените потребности за изграждане на устойчива градска среда.

Съгласно приоритетите, дефинирани в Общия устройствен план на Варна, реализацията на бул. "Цар Освободител" е на второ място по важност за града, след изграждане на продължението на бул. „Васил Левски“.

Подробният комуникационно-транспортен план (ПКТП) на бул. "Цар Освободител" е от пътен възел "Летище" до бул. "Васил Левски", а всички материали по проекта са достъпни на адрес: https://varna.bg/bg/2377

Въпроси и коментари по повод проекта могат да се изпращат на електронна поща: lekometro@varna.bg

CHF CHF 1 1.97399
GBP GBP 1 2.29881
RON RON 10 3.93061
TRY TRY 100 5.58453
USD USD 1 1.79731