Инспекцията по труда продължава да е партньор в кампанията „Знай си правата“ при работа в Норвегия

Варна<+> 30.09.2021 12:06 Снимка: ДНЕС+

Инспекцията по труда продължава да е партньор в кампанията „Знай си правата“ при работа в Норвегия

Работа на нефтени платформи в Норвегия е заетостта, която някои българи са споделили, че са имали по време на серията информационни срещи, организирани в периода 20 - 24 септември 2021 г. като част от кампанията "Права през всички сезони" на Европейския орган по труда.

По този повод на всеки търсещ работа в Норвегия или зает там Инспекцията по труда напомня, че може да се възползва от информационните ресурси, създадени за кампанията "Знай си правата". Тя е организирана в рамките на трансграничния проект DFPO-1.002-0002-C02 „Сътрудничество за достойни условия на труд“, в който освен България и Норвегия са включени още инспекциите по труда на Румъния, Естония и Литва. Целта е работниците да бъдат информирани за правата си по трудовото правоотношение, за да се насърчи нетърпимостта им към сивата икономика и трудовата експлоатация.

По кампанията е разработен и клип, преведен на езиците на държавите – участници в проекта, с което на работещите се обръща внимание, че ако се запознаят с правата си, може да установят, че вероятно имат право на два пъти повече от това, което получават. Клипът се разпространява във Facebook страницата на Норвежката инспекция по труда на адрес:

https://www.facebook.com/arbeidstilsynet/videos/1011056083050218/

На интернет страницата https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG са посочени на български език основните трудови права на българските работници в Норвегия, както и важна информация за контакт с Инспекцията по труда в страната, ако не получават това, на което имат право.

Проектът „Сътрудничество за достойни условия на труд“ се финансира от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ DFPO-1.002-0002-C01/08.10.2019 г. между ИА “Главна инспекция по труда” и Централното координационно звено към Министерския съвет.

Провеждащата се в момента кампания "Права през всички сезони" на Европейския орган по труда е насочена към повишаване информираността на мобилните сезонни работници. Инспекцията по труда е основен партньор на Агенцията по заетостта, която организира кампанията за България.

Още по темата

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648