Хиляди младежи подкрепени в борбата с агресията и различни зависимости в дигиталната среда

Варна<+> 30.10.2020 12:34 Снимка: ДНЕС+

Хиляди младежи подкрепени в борбата с агресията и различни зависимости в дигиталната среда

Хиляди младежи бяха подкрепени в борбата с агресията и различни зависимости в дигиталната среда, чрез изпълнението на проект „Аз и дигиталната реалност“.

Причината е, че именно младежите са сред най-големите потребители на информация и медийно съдържание в мрежата и често попадат в капана на различни форми на зависимости.

В търсене на решение на тези проблеми беше създадена възможност за безплатно интерактивно обучение в дигитална среда, изграждащо умения да се разпознават различните форми на вербална агресия, да се противостои на екстремистките послания и езика на омразата, както и да се възпитава способност за поемане на отговорност за собствените действия в интернет пространството.

Създадената Интерактивна обучителна програма на тема: „Разпознаване на кибер агресията и езика на омразата“ включва шест видео-урока и е достъпна в youtube канала: Аз и дигиталната реалност и в страницата на проекта в социалната мрежа  Facebook.

Дейностите по проекта  помогнаха и на 24 младежи от Варна да изградят умения за критично мислене, разпознаване на фалшивите новини и феномена „пост-истина“, чрез  проведеното Обучение по медийна грамотност с партньорството на Регионален телевизионен център Варна към Българска национална телевизия. Всички участници в обучението получиха сертификати Youthpass за придобитите знания и умения.

Беше създаден и нов образователен ресурс в подкрепа на младежите: Наръчник по медийна грамотност. Той предостави практически съвети на над 1500 младежи как да разпознават фалшивите новини и фалшивите източници на информация. Помогна им да разберат с кого общуват в мрежата и как да запазват личните си данни. Да могат да преценят дали са зависими от интернет и видеоигрите, както и как да се справят с това.

Проекта завърши с реализиране на мащабна информационна кампанията под надслов: “Живей в реалността!“, в рамките на която беше  разпространен образователен филм и поредица информационни материали в социалните медии. Целта е да се насочи вниманието на младежите към зависимостите от интернет, видео игри и приложения, чрез промяна на поведенческите им модели и повишаване на тяхната медийната грамотност.

Резултатите от проекта ще се ползват още дълго от младите хора и след неговото приключване, тъй-като  са достъпни за споделяне и изтегляне в дигиталната среда.


Проект „Аз и дигиталната реалност“ беше реализиран от Сдружение „Моят град“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, Направление 2 „Превенция на различни форми на зависимости“, съгласно Договор № 25-00-78/14.08.2020 г. за Проект № НПИМД-2-H2-037.

CHF CHF 1 1.81012
GBP GBP 1 2.19897
RON RON 10 4.01295
TRY TRY 10 2.18548
USD USD 1 1.61319