ЕНЕРГО-ПРО издаде междинните фактури във връзка с промяна на крайните дати за плащане

Варна<+> 14.07.2021 13:11 Снимка: ДНЕС+

ЕНЕРГО-ПРО издаде междинните фактури във връзка с промяна на крайните дати за плащане

От 1 август електроснабдителното дружество в Североизточна България, ЕНЕРГО-ПРО Продажби, променя крайните дати за плащане на консумирана електроенергия. Промяната е в резултат на новия график за отчитане на електроразпределителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна, който влезе в сила от 1 юли, съобщават от дружеството за ДНЕС+.

Преди въвеждането на новия график за отчет, на голяма част от клиентите на ЕНЕРГО-ПРО Продажби беше извършен междинен отчет през юни, на база на който са издадени междинни фактури за потребена електроенергия.  Целта е да не се допусне издаване на фактури за потребление за период по-голям от 31 дни. Междинните фактури няма да доведат до увеличаване на дължимата от клиентите сума за периода и ще бъдат формирани на база реално консумираната електроенергия. Крайният им срок за плащане в зависимост от групата на фактуриране е 23 юли или 20 август. В случай че клиент има затруднение да погаси задължението си в този срок може да се възползва от възможността за разсрочено плащане.  За целта е необходимо да подаде искане в клиентски център на ЕНЕРГО-ПРО и да отбележи в искането си, че причината за затруднението е промяната в крайната дата на плащане. Същото ще бъде разгледано с приоритет.

Следващото отчитане на консумирана електроенергия ще е по новия график, като считано от август крайните дати за плащане ще бъдат 5-о, 15-о, 20-о или 24-то число на месеца, в зависимост от това в коя отчетна група попада съответният клиент. Компанията напомня на своите клиенти, че освен с посещение на гише или по банков път имат, възможност да заплатят своята месечна сметка и през онлайн портала на ЕНЕРГО-ПРО, независимо в коя част на страната се намират.

Реализираната промяна ще внесе множество подобрения в организационните процеси и същевременно ще доведе до оптимизиране на периода между датата на отчет и датата на издаване на фактура, което ще подпомогне клиентите за по-ефективно планиране на разходите им за електроенергия.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448