До 15 юни ще завърши ремонтът на ВиК по улица „8-ма“

Варна<+> 16.05.2024 12:04 Снимка: ДНЕС+

До 15 юни ще завърши ремонтът на ВиК по улица „8-ма“

Подробните графици за завършването на ремонтите работи ще бъдат публикувани на официалните сайтове на Община Варна и на ВиК – Варна

Ремонтът на улица „8-ма“ ще приключи до 15 юни. Това уверение получиха жителите на новообразуваните квартали от фирмите-изпълнители на ВиК проекта. На среща, проведена по инициатива на Общината, засегнати от ремонтите граждани бяха информирани за графиците за довършване на започнатите участъци и бъдещите ремонти в района на „Траката“ и „Евксиноград“.

Община Варна ще следи за сроковете по големия ВиК проект в целия град, категоричен беше кметът Благомир Коцев. Той допълни, че фирмите, които са ангажирани във „Водния цикъл“, са същите, които извършват ремонти по инфраструктурата на града. Това води до забавяния и незадоволително качество, поради недостатъчния капацитет на изпълнителите.

ВиК проектът не е на Община Варна и ние влязохме в движение в него, но като отговорна институция сме длъжни да поемем ангажимент към хилядите засегнати граждани, като овладеем организацията и диктуваме темпото на работа, каза още кметът. За целта Общината изисква от ВиК ежеседмични отчети и ясни срокове за изпълнението на поетите ангажименти не само в „Траката“, но и в местност „Пчелина“, ул. „Прилеп“, бул. „Христо Смирненски“.

По думите на кмета Коцев недоволството на гражданите е основателно от една страна заради просрочването на графиците, праха, калта, струпаните инертни материали по улиците и от друга – заради липсата на каквато и да било информация за крайните срокове за завършване на започнатите обекти и за началото на нови. Той нареди на изпълнителите да поставят на видно място на всеки участък подробни табели с крайни дати, телефонни номера за връзка, обходни маршрути. Участниците в срещата се разбраха още да не се разкопават нови улици, без да са завършени започнатите. Фирмите-изпълнители от своя страна обясниха, че се стараят, въпреки затрудненията, които имат на терен, да затварят малки участъци и да осигурят на гражданите достъп на имотите им по време на ремонтните работи.

За да се намали напрежението сред гражданите и за да не се затруднява допълнително трафикът през летния сезон, кметът Коцев спря до есента прокопаването на бул. „Княз Борис I“ в участъка от кръговото кръстовище на „Траката“ към курортните комплекси. Обмисля се и възможността през лятото да бъде пусната за движение ул. „Арх. Манол Йорданов“, която свързва Горна и Долна Трака, макар че тя няма да е напълно завършена.

Кметът Коцев призова гражданите да не прибързват със заключенията си по отношение качеството на ремонтите, докато те не бъдат напълно завършени. Той допълни, че пропуските в изпълнението на започнатите от предишното ръководство обекти ще бъдат отстранени според гаранционните клаузи в договорите. Стриктно следим дали фирмите спазват ангажиментите си и вече има санкционирани, а в бъдещите поръчки условията ще бъдат подобрени в полза на гражданите, допълни той.

Проектът на ВиК – Варна беше подписан през 2019 г. с европейско финансиране по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Той е на стойност 138,4 млн. лв. и предвижда реконструирането на общо 22,5 км водопроводи, както и изграждане и реконструкция на 81 км канализационни мрежи.

Проектът продължи по-дълго, отколкото всички ние очаквахме. За съжаление хората ще оценят неговите ползи след завършването му, но преди това трябва да бъдат уверени, че графиците ще се спазват, ще има непрекъснат контрол на качеството и навременна информация за предстоящите дейности на фирмите, категоричен беше кметът Коцев.

От своя страна гражданите, които взеха участие в срещата, се ангажираха да разпространят сред съседите си по райони резултатите от конструктивния диалог. Те също така приветстваха намерението на Община Варна за провеждането на улична регулация на определени места в „Траката“ и обещаха да съдействат за това, включително и с разговори със съседите си.

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319