Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2023 година

Варна<+> 19.09.2023 13:10 Снимка: ДНЕС+

Дейност на местата за настаняване в област Варна през юли 2023 година

През юли 2023 г. в област Варна са функционирали 396 обекта с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 25.8 хил. стаи и 61.3 хил. легла в тях. В сравнение с юли 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 1.5%, а броят на леглата в тях - с 4.4%.

Общият брой на нощувките в областта е 1 220.2 хил., или с 5.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 228.0 хил. нощувки, а чуждите - 992.2 хиляди.

През юли 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77.4% от общия брой нощувки на чужди и 35.9% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.2% от нощувките на чужди и 25.0% - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 6.4 и
39.1%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна се увеличава с 4.5% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 263.4 хиляди. От всички пренощували лица 75.6% са чужди граждани, като 78.9% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали
средно по
4.9 нощувки.

Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 38.9% от българските граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.3.

Общата заетост на леглата в областта е 64.2%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 75.8%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 0.7 процентни пункта, като увеличението е най-голямо при местата за настаняване с 1 и
2
звезди - с 1.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки в област Варна достигат 108.7 млн. лв., като 93.1 млн. лв. са от чужди граждани, а 15.6 млн. лв. - от български граждани.

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361