Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2020 година

Варна<+> 21.01.2021 13:23 Снимка: ДНЕС+

Дейност на местата за настаняване в област Варна през ноември 2020 година

През ноември 2020 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 118 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 4.2 хил., а на леглата - 8.5 хиляди. В сравнение с ноември 2019 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 19.7%, а на леглата в тях - с 25.4%. Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2020 г., е 20.0 хил., или с 63.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голям спад на нощувките (със 75.3%) се наблюдава в хотелите с 4 и 5 звезди. От общият брой нощувки 14.6 хил. са от български граждани, а 5.4 хил. - от чужденци.  През ноември 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 65.6% от общия брой нощувки на чужди граждани и 25.8% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 29.0% от нощувките на български граждани и 14.9% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 45.2 и 19.5%

През ноември 2020 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Германия, Гърция, Украйна и Турция. Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през ноември 2020 г. намалява с 68.1% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 8.3 хиляди. От всички пренощували лица 82.1% са българи, като 33.5% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки. Пренощувалите чужденци са 1.5 хил., като най-висок e делът на гостите от Германия - 22.6%, след тях се нареждат тези от Турция - 10.0%, от Украйна - 6.9% и от Обединеното кралство - 6.3%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 65.2% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.7

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през ноември 2020 г. е 7.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 11.4%. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 8.2 процентни пункта, като най-голямо е намалението при хотелите с 4 и 5 звезди - с 12.6 процентни пункта.

Приходите от нощувки през ноември 2020 г. в област Варна достигат 0.9 млн. лв., или с 67.1% по-малко в сравнение с ноември 2019 година. Регистриран е срив на приходите както от чужди граждани, така и от български граждани, съответно със 74.6 и 60.6%.  

CHF CHF 1 1.78029
GBP GBP 1 2.24671
RON RON 10 4.01196
TRY TRY 10 2.1691
USD USD 1 1.61359