Делегация от град Дордрехт, Нидерландия, посети ТУ – Варна за обмен на знания и опит

Варна<+> 11.04.2024 12:15 Снимка: ДНЕС+

Делегация от град Дордрехт, Нидерландия, посети ТУ – Варна за обмен на знания и опит

Делегация от студенти и университетски преподаватели от педагогическия университет в град Дордрехт, Нидерландия, посети Техническия университет – Варна.

Гостите, придружени от представители на дирекция "Образование и младежки дейности" в Община Варна, бяха посрещнати от екип от ТУ – Варна в лицето на доц. д-р инж. Мария Маринова, зам.-ректор "Учебна дейност"; доц. д-р Елена Колева, директор на Департамент по езиково и продължаващо обучение и спорт (ДЕПОС); Ина Николова, оперативен Еразъм координатор в Центъра за академична мобилност; Анелия Василева, член на Студентски съвет, както и студенти и преподаватели от чуждоезиковото обучение в ДЕПОС.

Доц. Маринова запозна присъстващите със структурата и организацията на образователния процес в Технически университет – Варна, подчертавайки основните принципи на академичната дейност и стратегическите цели на университета за подобряване на качеството на образованието.

Гостите бяха също така запознати с подкрепата, която университетът осигурява за академичната мобилност на студентите по програма Еразъм +, включително информация за наличните обменни възможности и процеса на кандидатстване.

Презентирана им беше и дейността на Студентския съвет при Технически университет – Варна, като беше подчертана ролята и значимостта на съвета за представляване на студентските интереси и активно участие в управлението на университета. Освен това, гостите бяха запознати с богатия спектър от студентски клубове по интереси в университета, които предлагат възможности за развитие на хобита, творчески изяви и социални инициативи.

Накрая доц. д-р Елена Колева представи дейността на Департамента по езиково и продължаващо обучение и спорт към Технически университет – Варна, както и възможностите за обучение и повишаване на квалификацията на българските учители. Беше акцентирано как участниците във форума могат да се включат в разнообразни образователни програми и инициативи за чуждестранни учители, които са насочени към подобряване на професионалното им развитие и подготовка.

Последва приятелска дискусия, на която бяха обсъдени добрите практики, общите предизвикателства и възможностите за бъдещо ползотворно сътрудничество в областта на обмена на студенти между двата университета, както и възможностите за сътрудничество по програмата Еразъм+.

Визитата на делегацията включи и посещения на обновените лекционни зали, съвременните лаборатории и най-модерния търговски корабен навигационен тренажорен комплекс, който включва добавена и виртуална реалност.

Още по темата

CHF CHF 1 1.97399
GBP GBP 1 2.29881
RON RON 10 3.93061
TRY TRY 100 5.58453
USD USD 1 1.79731