Без ток на 29 юни 2022 г. във Варна и областта ще са...

Варна<+> 29.06.2022 09:58 Снимка: ДНЕС+

Без ток на 29 юни 2022 г. във Варна и областта ще са...

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 29 юни, ще са следните места във Варна и областта, съобщиха от ЕРП-Север.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна, м-ст Траката, част от абонатите от ул. 27-ма, ул. 28-ма, ул. 26-та и ул. 32-ра, електрозахранени от ТП 631.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна, част от м-ст Евксиноград, част от м-ст Малко Ю, м-ст Траката, м-ст Фатрико дере, м-ст Студен извор, електрозахранени от МТП 964. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН в района така, че да не се лишават от електрозахранване всички абонати в посочените райони.

- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна, част от м-ст Кочмар и част от м-ст Сълзица - абонатите, електрозахранени от ТП 840.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - ул. Арх. Петко Момилов 1, 2, 3, 5, 7, 9, ул. Батова 1, 2, 4, 5, ул. Ген. Г. Попов 9, ул. Н. Козлев 7, 10, 11, 13, 14, 16, 24, ул. Подп. Калитин 1, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Щипско.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Млада гвардия, с. Златина.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Орешак - ул. 13-та, ул. 9-та, ул. 11-та, ул. 3-та, електрозахранени от ТП 4.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Дъбравино.

-от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Каменар – ул. Бреза, ул. 32-ра, ул. 33-та, ул. 34-та, ул. Момина сълза, ул. Калина, ул. Люляк, ул. Мак, ул. Роза, ул. Ясен, ул. Липа.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Добрина – абонатите, електрозахранени от ТП 3.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Бързица – абонатите, електрозахранени от ТП 1.

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Провадия - ул. Генерал Манзей, ул. Св. Св. Кирил и Методий, електрозахранени от ТП 13.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Игнатиево и с. Доброглед.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Орешак – Вилната зона, електрозахранена от въздушна мрежа на ТП 2.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Гроздьово – абонатите, електрозахранени от ТП 8.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Оборище - абонатите, електрозахранени от ТП 3.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Аксаково, м-ст Янчова поляна - абонатите, електрозахранени от МТП Янчова поляна.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - с. Страшимирово, с. Езерово, гр. Белослав - кв. Белопал, фирмите: БУЛМАК, ЕНЕРГОРЕМОНТ, КОСМЕТИКПАК ООД, Хлорна станция на ТЕЦ Варна, стъкларско училище, ТЕЦ Варна - собствени нужди.

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - между с. Езерово и местност Клисе баир – Оранжерии Игнатиево, Паркове и градини, Разсадник Игнатиево, фирмите: Еко Пиле, Айлян, Божура, Балтаджиев, Булрем, Енергоремонт, Автоекспрес-Тополи, Скорпион 2013 ООД, Екоинвест Асетс АД, Софарма, Екарго 2002 ЕООД, Зърно бази; с. Езерово – ул. Александър Стамболийски, ул. Васил Левски, ул. Дебелец, ул. Крайбрежна, ул. Пресла в, ул. Пробуда, ул. Рила, м-ст Пътека Тала.

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – промишлена зона между кв. Химик и кв. Повеляново.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - с. Долище и помпени станции около с. Орешак .

- от 08:00 ч. до 16:00 ч. - гр. Аксаково – ул. Добруджа, ул. Тревен, ул. Орлово гнездо, ул. Извор, електрозахранени от ТП 3.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648