95% от домакинствата във Варненска област живеят в самостоятелно жилище

Варна<+> 29.11.2023 10:08 Снимка: ДНЕС+

95% от домакинствата във Варненска област живеят в самостоятелно жилище

Над 173 000 са жилищата в областта

Повече от две трети се отопляват на ток, близо една четвърт - на дърва

Обитавани жилища

Към 7 септември 2021 г. в област Варна са преброени 173 091 обитавани жилища. От тях 171 450 (99.1%) са в жилищна сграда, 1 346 (0.8%) са в студентско/работническо общежитие, 193 (0.1%) се намират в нежилищни сгради, 46 са колективни, 26 са примитивни и 30 са подвижни.

Основната част от жилищата в област Варна се обитават от едно домакинство (95.2%), в 4.1% живеят по две домакинства и в 0.7% от всички жилища живеят по три и повече домакинства, сочат данните от статистиката след последното преброяване през 2021 г.

Благоустроеността на жилищата е важна предпоставка за подобряване на условията на живот на населението. От всички обитавани жилища в област Варна 99.0% са свързани с общественото водоснабдяване. В градовете този дял е 99.3%, а в селата - 97.4%. Без източник на вода са 0.2% от жилищата в градовете и 0.9% в селата.

По отношение на използваните съоръжения за отвеждане на отпадна вода се наблюдават значителни различия в градовете и селата. Докато в градовете 95.2% от обитаваните жилища са свързани с обществената канализация, то в селата този дял е 14.8%. Основният вид канализация в селата е септична яма или друго локално пречиствателно съоръжение - 38.7% от обитаваните жилища. Без канализация са 1.6% от обитаваните жилища в селата и 0.2% - в градовете.

Баня вътре в жилището имат 95.2% от обитаваните жилища в областта, в сградата, но извън жилището - 1.6%, извън сградата - 2.0%, а 1.2% от жилищата нямат баня. В градовете - 98.1% от обитаваните жилища имат баня вътре в жилището, а в селата този процент е 78.9%. В градовете без баня са 0.4% от обитаваните жилища, а в селата - 5.2%.

Тоалетна вътре в жилището имат 93.1% от обитаваните жилища, в сградата, но извън жилището - 2.4%, извън сградата - 4.1%, а 0.4% нямат тоалетна. В градовете - 97.8% от обитаваните жилища имат тоалетна вътре в жилището, а в селата този процент е 67.1%. В градовете без тоалетна са 0.2% от обитаваните жилища, а в селата - 1.4%.3

Материална осигуреност на обитаваните жилища

Почти всички обитавани жилища1 в област Варна (90.4%) разполагат с хладилник и/или фризер, 84.5% имат автоматична пералня. Делът на обитаваните жилища, които разполагат с автоматична пералня, в градовете и в селата не се различава.

По-съществени различия между жилища в градовете и селата се наблюдава по отношение на наличието на някои предмети и устройства за дълготрайна употреба:

  • с мобилни устройства (таблет, смартфон) разполагат 71.2% - в градовете и 51.4% - в селата;
  • с компютър (вкл. преносим) разполагат 57.4% - в градовете и 28.4% - в селата;
  • с климатик разполагат 64.1% - в градовете и 26.3% - в селата;
  • със съдомиялна машина 24.1% - в градовете и 11.7% - в селата;
  • със сушилня разполагат 18.6% - в градовете и 8.4% - в селата.

Устройства и уреди за автоматизиране на дома (умни устройства, роботи) има в 6.8% от обитаваните жилища. В градовете такива устройства притежават 7.7% от обитаваните жилища, а в селата - 2.1%.

Услуги, ползвани от домакинствата, живеещи в обитаваните жилища

В 67.5% от обитаваните жилища1 домакинствата ползват мобилна телефонна услуга (мобилен телефон), фиксирана телефонна услуга ползват - 11.9%. Фиксиран достъп до интернет има в 57.7% от обитаваните жилища, а мобилен достъп до интернет - в 54.4%. Кабелна телевизия има в 56.1% от обитаваните жилища, а сателитна - в 16.1%.

Използвана енергия за отопление на обитаваните жилища

Близо три четвърти от обитаваните жилища в област Варна (69.1%) се отопляват с електричество, 24.5% - с дърва, 3.4% - с топлинна енергия от централен източник (парно), 2.2% - с пелети, 1.0% - с природен газ от централен източник

CHF CHF 1 2.05444
GBP GBP 1 2.28624
RON RON 10 3.93662
TRY TRY 100 5.80215
USD USD 1 1.80961