38 семейства ще получат финансиране от общинския фонд "Инвитро" във Варна

Варна<+> 05.10.2022 14:18 Снимка: ДНЕС+

38 семейства ще получат финансиране от общинския фонд "Инвитро" във Варна

Малко над 100 двойки са подпомогнати със средства от общинския фонд „Инвитро“ във Варна от началото на годината. Финансирането за 38 от семействата беше гласувано на днешното заседание на комисията по здравеопазване, а окончателното решение ще вземе местният парламент.

С пълно единодушие съветниците дадоха съгласието си 8 от двойките да получат по 3 500 лв. за процедури с донорска яйцеклетка, а останалите – по 2 000 лв. за медицински изследвания. За тях от бюджета на инвитро програмата ще бъдат отпуснати 88 000 лв. Молбите на три от семействата бяха отхвърлени, тъй като не отговарят на Правилата за отпускане на финансова помощ за лечение на безплодие.

Членовете на комисията одобриха и еднократни помощи за 93 души със здравословни проблеми, от които 11 са деца. Общата гласувана сума е в размер на 52 800 лв., като помощите варират между 150 и 1 100 лв. На едно дете ще бъдат отпуснати 3 000 лв. за ентерално хранене. Друг варненец ще получи от общината 2 000 лв. за покриване на разходите за лечение със скъпоструващ медикамент.

Сред темите на заседанието бе необходимостта от спешен ремонт на ДКЦ  "Св. Иван Рилски“ в кв. "Аспарухово“ по предписание на Регионалната здравна инспекция. В строената през 1968 г. сграда досега са правени само козметични промени, но е необходим цялостен ремонт, който по предварителни изчисления, заедно с подмяната на осветлението, ще струва около 377 000 лв. Съветниците дадоха съгласието си тези средства да бъдат включени в новия общински бюджет и препратиха въпроса към финансовата комисия за вземане на решение.

На днешното заседание членовете на комисията одобриха и продължаването на общинската програма „Психосоциална подкрепа на лица, зависими от психоактивни вещества“ – единствената във Варна, предоставяща психологична помощ на наркозависими и техните близки. Програмата се изпълнява успешно от 2017 г. от УМБАЛ „Св. Марина“, като за реализацията й общината ежегодно отпуска по 75 000 лв.

Друг успешен проект, който ще продължи през следващата година, е „Зеленият морски двор на Варна – създаден от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и подкрепян и дофинансиран от Община Варна. По иновативния проект е основан център за ранна социализация и превенция на отклоненията във физическото и психичното здраве и развитие на деца до 3-годишна възраст. Кадровият капацитет е изцяло осигурен от специалисти в различни области от Медицинския университет, а общината, отпускайки 25 000 лв. годишно, покрива основна част от режийните разходи, стана ясно на заседанието.

Пред членовете на комисията беше поставено искане за изместване на Метадоновата програма от сградата на Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания, която често е обект на вандалски прояви. Според съветниците този въпрос не е от тяхната компетентност, затова го препратиха за разглеждане към комисията по обществен ред и сигурност.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648