Мултимедия 23.06.2020 10:07 Снимка: ДНЕС+

Родолюбец разказва със снимки историите на стари сгради из страната

Проект "Патина" - Основно училище "Христо Ботев" в гр. Исперих

 
Началото на 30-те години на миналия век бележи етап на възход на просветния и културен живот в гр. Исперих. По това време се полагат и основите на множество обществени сгради, които да отговорят на нарастналите потребности на исперихчани.
 
През 1933 г. завършва строежът на нова училищна сграда, която да замени вече отеснялата такава на начално училище "Св. Кирил и Методий". За председател на училищното настоятелство бил избран Георги Желев, главен учител и секретар бил Васил Георгиев, а касиер - Стоян Божков. След завършване на грубия строеж и преди покриване на покривната конструкция, по стара българска традиция, е трябвало на постройката да бъдат окачени мъжка риза, кърпа за лице и цветя. Вместо такива касиерът Стоян Божков закупува 40 м. червен плат, който бил окачен на фасадата. Тази демонстрация на комунистическа идеология била санкционирана от местната власт, чрез отстраняването от длъжност на главния учител.
 
Новото училище приема името на революционера и поет Христо Ботев. То разполагало с четири класни стаи, които само след две десетилетия се оказали недостатъчни, за да поберат всички ученици. Това наложило в края на 50-те години разширяване на съществуващата сграда и дострояването на още четири класни стаи. През 1964 г. паралелките се утрояват, а през 1966 г. начално училище "Христо Ботев" прераства в основно. В началния курс има 12 паралелки, а в средния курс – 8 паралелки. Към училището са разкрити полудневна детска градина с 2 групи и две занимални – една за началния и една за средния курс.
 
Основно училище "Христо Ботев" функционира до 1970 г., когато е построена нова сграда, която да поеме нарастналия брой ученици. След прекратяване на активната учебна дейност сградата продължава да има спомагателни функции - в нея се помещават работилници за трудово обучение и занимални. Любопитен факт е, че в средата на 80-те години, по време на подготовката за Национален конкурс "Коопвитрина", училищната сграда става дом на градската книжарница, тъй като фасадата на помещението, в което се е помещавала книжарницата, е трябвало да бъде ремонтирана.
 
В ново време в сградата на основно училище "Христо Ботев" се помещава Дирекция "Образование, здравеопазване и култура" към община Исперих.
В момента сградата има помощна функция към общината.
 
Още снимки може да разгледате по-долу:

CHF CHF 1 1.98461
GBP GBP 1 2.28258
RON RON 10 3.93116
TRY TRY 100 5.59045
USD USD 1 1.80361