Първо черно лешоядче се измъти в България

Любопитно 26.05.2021 09:46 Снимка: ДНЕС+

Първо черно лешоядче се измъти в България

Първото установено малко от вида черен лешояд (картал) за последните 28 години в България се е излюпило в Котленската планина. Това е първото такова събитие, след като 36 години е обявен официално за изчезнал като гнездящ от България.

Излюпването на карталчето е заснето от Лъчезар Бончев, служител на Фонд за дивата флора и фауна, който се грижи за колонията лешояди в района.

Три двойки са започнали гнездова активност в началото на 2021 година - две са в Източна Стара планина и едно във Врачански Балкан. Само една от двойките обаче успя да излюпи малко. При останалите две най-вероятно яйцата са били неоплодени, поради младостта и неопитността на птиците.

Гнездото, в което се излюпи малкото, е изградено върху изкуствена платформа, която родителите надграждаха допълнително.

От "Зелени Балкани" посочват, че възстановяването на изчезнал вид в даден район, не се случва с еднократно събитие, а е поредица от такива и предстоят още много усилия в тази посока, но новината за първото излюпване е чудесна.

Към края на 2019, след освобождаване на общо 18 птици, беше постигната целта в т.1 за Източна стара планина, а към края на 2020 и т. 2 и т. 3. През 2021 сме свидетели на формирани три двойки, снесени две яйца и излюпено едно малко.

CHF CHF 1 2.01114
GBP GBP 1 2.29006
RON RON 10 3.93195
TRY TRY 100 5.66429
USD USD 1 1.83543