За 8 месеца: Прокуратурата е наблюдавала 147 275 дела

Крими 14.10.2020 15:19 Снимка: ДНЕС+

За 8 месеца: Прокуратурата е наблюдавала 147 275 дела

От януари тази година до август прокуратурата е работила по 147 275 дела, от които новообразувани са били 62042, или 42.1% от наблюдаваните през периода. Разследването е приключило по 45.5% от наблюдаваните досъдебни производства, като 99.7% от тях са приключени в законов срок. Това сочи докладът за дейността на държавното обвинение, който главният прокурор Иван Гешев представя в правната комисия на НС в момента.

Решените досъдебни производства са 91 335 и съставляват 62% от общо наблюдаваните. В съда са внесени 18351 досъдебни производства с 18498 прокурорски актове, като по видове се разпределят както следва: обвинителни актове – 9991 или 54%, внесени спрямо 11489 лица; споразумения – 5849 или 31.6% спрямо 6120 лица; постановления с предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл. 78а НК – 2658 или 14.4% спрямо 2757 лица.

Държавното обвинение е наблюдавало 162 821 преписки, от които новообразуваните са 142 112, съставляващи 87.3% спрямо общо наблюдаваните. Делът на решените 151199 преписки спрямо наблюдаваните е 92.9%. Висок е делът на решените преписки в законовия срок – до 1 месец – 99.2%.

От внесените в съда 18 351 досъдебни производства през периода 01.01. – 31.08.2020г., върнатите дела на прокуратурата съставляват 2.9%. В почти половината от случаите (42.6%) от прокурорите са подадени протести срещу връщането на делата от съда. В 25.7% подадените протести са уважени от съда.

През осеммесечния отчетен период в прокуратурите от страната са наблюдавани общо 2282 досъдебни производства за корупция, от които 525 са новообразувани.

С влязъл в сила съдебен акт са осъдени и санкционирани 156 лица и са оправдани 22 лица, като делът им спрямо всички лица с влязъл в сила съдебен акт по дела, образувани за корупция е 12.4%./tribune.bg

CHF CHF 1 1.82908
GBP GBP 1 2.15728
RON RON 10 4.01048
TRY TRY 10 2.01828
USD USD 1 1.6678