Пресякоха незаконен внос на отпадъци в Разград

Крими 14.09.2020 19:48 Снимка: ДНЕС+

Пресякоха незаконен внос на отпадъци в Разград

Министерството на околната среда и водите и Агенция "Митници" спряха незаконен внос на отпадъци в Разград.

На 25 август е бил получен сигнал за съмнение за незаконен внос на отпадъци от натрошени стъклени опаковки.

Ден по-късно експерти на РИОСВ-Русе са извършили проверка по местоназначение на отпадъците, при която на "Нур трейд 2017" ЕООД са били съставени 3 акта за установяване на административни нарушения по ЗУО: незаконен превоз на отпадъци; липса на документ за третиране и транспортиране на отпадъци съгласно ЗУО; липса на площадка за съхранение и третиране на отпадъци съгласно ЗУО.

На нарушителя е наложена принудителна административна мярка до 30 дни да предаде за оползотворяване отпадъците от стъклени опаковки, внесени на територията на страната, в съответствие с изискванията на ЗУО.

Предстои последващ контрол по изпълнението на мярката от страна на екоинспекцията в Русе и определяне размера на санкциите за установените нарушения.

CHF CHF 1 1.81499
GBP GBP 1 2.14178
RON RON 10 4.026
TRY TRY 10 2.18285
USD USD 1 1.65286