1 година условно получи бизнесмен, причинил смъртта на работник

Крими 19.03.2023 18:24 Снимка: ДНЕС+

1 година условно получи бизнесмен, причинил смъртта на работник

Варненският апелативен съд отмени оправдателната присъда на Окръжен съд-Добрич, по отношение на управител на дружество, причинил смъртта на служител. Въззивната инстанция постанови нова, с която призна за виновен подсъдимия и му определи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, чието изпълнение отложи с 3-годишен изпитателен срок.

Добричкият окръжен съд е признал за невинен Стойчо С. за това, че на 1 март 2013 г. като управител на ООД поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, е допуснал нарушения на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места. Вследствие на това е причинил смъртта на 58-годишен служител.Апелативният съд обаче счита, че подсъдимият е виновен в това, че е причинил смъртта на служителя не поради немарливост, а по непредпазливост, тъй като не е осигурил безопасни условия на труд. Съдът не приема, че дейността му е такава, представляваща източник на повишена опасност.

В двуетажната сграда, собственост на дружеството, се извършвали строително-монтажни работи. На първия етаж се осъществявала трудова дейност, а на втория били помещенията на управителите и не се допускали посетители. Отворът на горната площадка не бил обезопасен с ограждения. Домакинът в дружеството Божидар С., без да има вменени служебни задължения, се качил на втория етаж и паднал от височина 3,80 метра. Въпреки приложеното лечение, починал след 6 месеца.

Производството започна след постъпили протест от прокуратурата и жалба от частните обвинители – наследници на починалия. Съдът прецени за нужно да изясни въпроса било ли е необходимо строително разрешение при извършените строително-монтажни работи в процесната сграда, дали такова е било издадено и дали сградата е била въведена в експлоатация. За целта бе назначена съдебно-техническа експертиза. От заключенията на вещите лица стана ясно, че проектът е трябвало да бъде, но не е бил одобрен от общината, тъй като не е бил внесен.

Представителят на Апелативната прокуратура заяви, че наказателната отговорност на Стойчо С. трябва да бъде ангажирана, защото като управител на ООД не предприел мерки за обезопасяване на сградата и за предотвратяване на инцидент. Държавното обвинение пледира за осъдителна присъда с определяне на условно наказание между минималния и средния размер. Законът в този случай предвижда до 5 години лишаване от свобода. Защитата не се съгласи, че в сградата е бил извършван основен ремонт, за който да е бил необходим разрешителен режим. В деня на инцидента колеги на пострадалия са го уведомили, че управителят не е в сградата и че не му е възлагал задачи. Домакинът сам се насочил към опасната зона. Според адвокатите, Стойчо С. не е упражнявал такава правно-регламентирана дейност, която да е източник на повишена опасност. Подсъдимият заяви, че не е бил немарлив като работодател и е спазил законовите изисквания. Присъдата на Апелативен съд – Варна, подлежи на касационна проверка от Върховния касационен съд.

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062