СДС иска промени в Конституцията и предлага Велико Народно събрание

Избрано 23.07.2020 19:57 Снимка: ДНЕС+

СДС иска промени в Конституцията и предлага Велико Народно събрание

За 30 години се показаха всички несъвършенства на сегашната Конституция, в която капаните са заложени така, че да се генерира конфликт между различните съставни части на държавното управление. Всичко това води до голямо обществено напрежение и сред парламентарните, но и сред извънпарламентарните партии. Ние, от СДС считаме, че е настъпило времето за промяна на Конституцията.

Предлагаме на всички партии – парламентарни и извънпарламентарни и активните граждани, които искат промяна на модела, а не просто смяна на едни управляващи с други, да изложат своите идеи как да постигнем това.

Ако започнем сега, ще има достатъчно време предстоящите избори през март 2021 г. да бъдат свикани за Велико, а не за обикновено Народно събрание.

Само с диалог и разум можем да вървим към една по-добра и справедлива България!

Според СДС първите стъпки за смяна на модела са:

- промени в Конституцията

- мерки за ускорен растеж на икономика и инвестиции

- справедлив изборен процес

- върховенство на закона и правосъдна реформа

Още миналата година СДС предложи промени в Конституцията. Именно така ще се стигне до истинска промяна, а не до постоянно възпроизвеждане на едни и същи политически представителства, които три десетилетия работят с Конституция, наложена от комунистическата партия и приета с компромис през 1991 г. Това предизвика гладната стачка на 39-те депутати от СДС в 7-то ВНС, които не я подписаха.

Днес България е част от европейската демократична общност и трябва да върви в крак с промените на времето. Реалностите са много по-различни от тези преди 30 години, очакванията на хората – също. Ясно е, че има системи, които не работят и буксуват, че обществено-политическите отношения трябва да бъдат преразгледани и за проблемите да се търсят най-добрите и гъвкави решения. Това може да стане само, ако се даде възможност и на представители на активните и почтени граждани, които не са обвързани с партии, да имат шанса да бъдат избрани в 200 –те мажоритарни мандата във ВНС и така реално да участват в изготвянето на новия основен закон на държавата.

Промените и мерките, които СДС предлага са следните:

ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА:

1.Свикване на Велико Народно събрание. Промяна в Конституцията и разпускане на института ВНС.

2.Състав на Народното събрание:
Двукамарен парламент:
Горна камара с мандат 5 години, избрана мажоритарно, на базата на съответните избирателни райони, с равен брой народни представители от всеки избирателен район, независимо от населението
Долна камара с мандат 4 години – пропорционално избрани народни представители, отговарящи на броя на населението в съответните избирателни райони
Общият брой на народните представители от двете камари може да бъде редуциран.

3.Избиране на президента от Народното събрание с 2/3 на съвместното заседание на двете камари.

4.Отпадане на длъжността вицепрезидент. При невъзможност президентът да изпълнява функциите си, те да се поемат от председателя на Горната камара , като до 60 дни се избира нов президент.

5.Ново административно деление и намаляване броя на общините, с цел подобряване качеството на обслужване на гражданите и отговаряне на европейските стандарти.
– Въвеждане на второ ниво на местно самоуправление и пряк избор на областни управители и    областни съвети.
– Финансова децентрализация и оставяне на част от данъците в общините и регионите

6.След избиране на „тримата големи“ в съдебната система от ВСС, техните кандидатури да подлежат на одобрение с 2/3 от Народното събрание, на съвместно заседание на двете камари, след което Президентът да издава  Указ за назначаването им.

МЕРКИ ЗА УСКОРЕН РАСТЕЖ НА ИКОНОМИКАТА И ИНВЕСТИЦИИ:

– Намаляване на данъчната тежест
– Промяна на подхода на държавата към чуждите инвестиции и родните предприемачи, чиято инициатива често се възпрепятства от корупция, разрешителни режими, непредвидима бизнес среда, осигурителни прагове и т.н.
– Удвояване на БВП за следващите 10 години, за което ще спомогнат всички горепосочени стъпки.

СПРАВЕДЛИВ ИЗБОРЕН ПРОЦЕС:

– Активна регистрация на желаещите да гласуват, включително и в деня на изборите
– Машинно и електронно гласуване

ПРАВОСЪДНА РЕФОРМА:

– Бързо и справедливо правораздаване чрез съкращаване на допустимите срокове
– Равнопоставеност на страните в съдебния процес
Убедени сме, че ако се постигне политическо съгласие по горните предложения, ще постигнем качествен скок в нашето историческо развитие като нация и общество./sds.bg

CHF CHF 1 1.81549
GBP GBP 1 2.20686
RON RON 10 4.01278
TRY TRY 10 2.18394
USD USD 1 1.60868