Министърът отговаря на питане: Децата на премиера работят в БЕХ и в "Булгаргаз"

Избрано 11.08.2021 18:43 Снимка: ДНЕС+

Министърът отговаря на питане: Децата на премиера работят в БЕХ и в "Булгаргаз"

Министърът на енергетиката Андрей Живков отговаря писмено на депутата от ГЕРБ-СДС Димитър Янев за две лица, за които се съобщаваше, че работят в държавната енергетика. 

И във въпроса на депутата, и в отговора на министъра имената за заличени с едно изключение, но от контекста става ясно, че са за децата на премиера Стефан Янев.

 Министър Живков съобщава, че е поискал информация от Българския енергиен холдинг и от "Булгаргаз". От отговора става ясно, че едното лице, което е от мъжки пол, е назначено в БЕХ на 18 април 2017 г., когато Янев е вицепремиер в кабинета на Огнян Герджиков, а енергиен министър е Николай Павлов. Да припомним, че този служебен кабинет управлява от 27 януари до 4 май 2017 г.

Това лице е назначено на длъжността "младши експерт" в дирекция "Проекти". Името му все пак се съобщава в изречението, в което е написано за повишението му.

"В периода след назначаването, спрямо показаните от Костадин Янев делови качества, същият е бил преназначен от длъжността "младши експерт" в отдел "Газови проекти" на длъжността "експерт газови проекти" в същия отдел на диекция "Проекти", отговаря Живков.  Това е абзацът, в който името на синът на Янев не е заличено. 

Второто лице, за което се  разбира, че е от женски пол,  е назначено в "Булгаргаз" на длъжността "младши експерт" в отдел "Международно сътрудничество и връзки с обществеността"  на 1 юни 2020 г.,когато бащата не е в управлението на държавата. Към момента е "експерт" в същия отдел. 

Живков съобщава, че компетенциите на Янев младши са съответстващи на заеманата от него длъжност, той има висше образование, специалност "Финанси".

И компенетциите на дъщерята са в съответствие с квалификацията й, завършила е "Публична администрация" в СУ "Климент Охридски". Съгласно длъжностната характеристика, служителят участва в подготовката за провеждане на срещи и разговори между представители на дружеството и търговски партньори в страната и зад граница, осъществява писмен превод от и на англйски език, участва в изготвяне на кореспонденция, предназначена за контрагенти в страната и чужбина, както и изготвяне на материали за представителите на средтвата за масова информация.

На въпрос на депутата провеждани ли са конкурси, министърът  пише, че за заеманата длужност в БЕХ не се изисква провеждане на предварителна конкурсна процедура.

При назначаване на служителя в "Булгаргаз" са приложени правилата за подбор и назначаване на персонал в компанията. Тя е назначена след подадена молба за работа, проведени интервюта с ръководителите на отдел "Човешки ресурси" и отдел "Международно сътрудничество и връзки с обществеността"  и финално интервю с изпълнителния директор на дружеството. 

"БЕХ и "Булгаргаз" са търговски дружества по смисъла на Търговския закон, съответно към тях не са приложими законови разпоредби, които изискват задължително провеждане на конкурсни процедури при назначаване на служители", заключва Живков. /24 часа

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448