Избрано 11.07.2023 15:03 Снимка: ДНЕС+

Доц. Медиха Хамза: Според бюджета, предложен от МФ, образованието не е приоритет

Специално за ДНЕС+ тя акцентира, че Парламентарната образователна комисия не е одобрила проектната рамка за образование

В проекта за бюджет, който не мина през комисията, е заложена стартова учителска заплата от 1700 лв. считано от 1 януари 2023 г. Едновременно се предлага 1750 лв. заплата на асистентите в академичната степен на образованието, която обаче да влезе в сила от 1 август 2023 г.

Проектът за бюджет в областта на образованието и науката не бе подкрепен от комисията по образование и наука. Това стана ясно след края на заседанието на комисията.

В бюджетната рамка, представена от Министерски съвет, са заложени 4,1% от брутния вътрешен продукт на страната да бъдат заделени за образование. В бюджета за 2022 г. относителният дял на заделените средства беше 4,5%. За разработки в научната сфера са предвидени 0,41%, което също е намаление в дела спрямо миналогидишните 0,45% от БВП.

В настоящия проект за държавен бюджет прави впечатление, че се обръща тенденцията от годините преди поредицата от предсрочни избори, когато правителствата залагаха всяка година увеличение на парите, заделяни за образователната сфера. В момента, въпреки известното увеличение в абсолютни стойности на парите за образование, реално делът на отпусканите от държават средства спрямо размера на БВП на страната намалява. Следва да се има предвид, че България е една от 3-те държави в Европейския съюз, които отделят под 1% от БВП за развитие на науката и разработките в научните сфери.

В проекта за бюджет, който не мина през комисията, е заложена стартовата учителска заплата да бъде 1700 лв. считано от 1 януари 2023 г. Едновременно е заложена 1750 лв. заплата на асистентите в академичната степен на образованието, която обаче да влезе в сила от 1 август 2023 г. Средствата в проекто-бюджета предвиждат ученически стипендии от 21 лв. за постигнат успех над 5,50, а студентите да получават 85 лв. В това отношение няма никакви промени спрямо сегашните стойности. Актуализация на стипендията за ученици и студенти не се предвижда.

Членовете на комисията по образование смятат също, че заложените по разчетите на финансовото министерство средства за храна за децата няма да достигнат.

Така или иначе, след днешното заседание на комисията по образование тези стойности не получават подкрепа. Пред ДНЕС+ доц. Медиха Хамза коментира, че депутатите от ГЕРБ-СДС в комисията по образование са гласували с "въздържал се", защото принципно не са съгласни с тенденцията да бъдат намалявани средствата от БВП, заделяни от държавния бюджет за сферата на образованието. "Като се отчете инфлацията и заложеното намаление на бюджета в областта на образованието и науката става ясно, че в този бюджет, представен от министъра на финансите, образованието не е сред приоритетите на държавата", сподели още депутатът от СДС-Варна в парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

По материала работи: Геновева Михайлова

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319