Молитви в ритъма на различните природни стихии

Хороскоп 10.09.2021 17:52 Снимка: ДНЕС+

Молитви в ритъма на различните природни стихии

В това Ново време, повече от всякога, трябва да чувстваме и разбираме енергиите на стихиите на Природата, да се научим да ги насочваме и укрепваме. Необходимо е да се знае, че хармонията, лекотата на всеки процес в живота ни зависи от това колко хармонично елементите взаимодействат помежду си. От тяхното взаимодействие зависи всеки процес в тялото ни, който като цяло засяга нашето здраве и жизненост. Ние трябва да се научим да чувстваме енергията на нивото на чувствата и емоциите ... Как можете да се слеете с енергията с елементите? Чрез МОЛИТВА..

Има пет начина за четене на молитви, свързани с петте елемента/стихии.

Чрез произнасяне молитвата спокойно и ясно, човек е в пространството на стихията на Земята, генерирайки и засилвайки този елемент. Това стабилизира живота, засилва неговата стабилност.

Когато молитвата се произнася в ритъма на Метала, става трансформация на умствените процеси. Това са скоропоговорки. Военните мантри и молитви се четат в ритъма на елемента на Метала.

В ритъма на стихията на Водата се четат лечебни молитви и това създава преобразуване и ревитализиращи ефекти. Шепнене на водата с дихание.

Стихията на Дървото е пеене, полифония, литургиите се провеждат в ритъма на елемента на Дървото. Този ритъм дава ревитализиращ ефект, стимулира растежа и развитието.

Молитвата в ритъма на стихията на Огъня дава възможно най-бързия ефект. Огънят е много бързо рецитиране на думите на молитвата със силно изразяване.

 

Молитви, нагласи, утвърждения, песни, скоропоговорки - всички са инструменти за генериране стихиите с помощта на гласа.

Стихията на Дървото се генерира чрез пеене, особено хорово, обединяващо и вдъхновяващо от хора. Възстановете обичая да пеете в хор!

Стихията на Огъня генерират защитните молитви, които се четат с напор и силна артикулация.

Стихията на Земята се генерира от спокойно четене, рецитиране на стихове, молитвата "Отче наш".

Стихията на Метала - генерират скоропоговорките.

Стихията на Водата - генерират лечебен шепот./Ивелина Пенчева, астролог

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448