Златният резерв на Китай е нараствал в продължение на 15 последователни годин

ЕС и Свят 20.08.2021 18:30 Снимка: ДНЕС+

Златният резерв на Китай е нараствал в продължение на 15 последователни годин

Златният резерв на Китай е нараствал ежегодно в продължение на 15 последователни години и в края на 2020 г. е бил 14 727,16 тона, според годишника на Китайската асоциация за злато (КАЗ),съобщи Радио Китай.

Въпреки някои негативни фактори като епидемията от COVID-19 и политиките, свързани с правото за добив, количеството злато в страната все още е на първо място в света, като до 2020 г. към резерва са добавени 365,35 тона от благородния метал.

Отбелязвайки обаче очевидно забавяне на темповете на свиване на производството на злато през 2020 г. в сравнение с предходните години, трансформацията на китайската златодобивна индустрия от високоскоростно към висококачествено развитие показва добра инерция.

Общият търгуван обем злато на китайския пазар е бил 95 500 тона през 2020 г., което представлява 13,72% от сделките в световен мащаб.

Годишникът, публикуван от КАЗ, предоставя аналитичен доклад за развитието и бъдещите тенденции на китайската златодобивна индустрия, обхващащ цялата индустриална верига, включително проучвания, добив, преработка и инвестиции.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448