Standard & Poor's потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива

ЕС и Свят 28.05.2022 14:47 Снимка: ДНЕС+

Standard & Poor's потвърди рейтинга на България със стабилна перспектива

Международната рейтингова агенция Standard & Poor's Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута BBB-A2, като перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщиха от Министерството на финансите.

От рейтинговата агенция очакват, че войната в Украйна ще причини шок на българската икономика и вследствие на това реалния растеж на БВП през 2022 г. ще се забави до 1,6 % спрямо 4,3 % (съгласно прогнозата им от месец ноември), а бюджетният дефицит ще се удвои до 5 % от БВП. От агенцията отбелязват, че силните външни и фискални баланси на България ще помогнат за омекотяване на този шок, а стабилният приток на средства от ЕС ще подкрепи растежа в средносрочен план.

Стабилната перспектива отразява очакванията на Standard & Poor's, че българската икономика няма да претърпи големи външни или фискални дисбаланси. По-скоро шокът върху икономиката, предизвикан от военния конфликт, ще бъде временен и икономическият растеж ще се засили през 2023 г., подкрепен от притокa на средства от ЕС. S&P очакват това да ограничи нарастването на консолидирания държавен дълг, който ще остане нисък вмеждународен план.

Според агенцията, българската икономика ще бъде засегната от конфликта в Украйна поради високата инфлация, която ще доведе до намаление на разполагаемия доход, по-ниско доверие на бизнеса и потребителите в страната, както и вторични ефекти, произтичащи от по-ниската икономическа активност на най-важните търговски партньори на страната в ЕС.

От рейтинговата агенция оценяват, че ситуацията, свързана с прекъснатите доставки на газ от Русия за България, остава управляема поради продължаващите усилия за диверсификация на доставките и оставащите запаси от газ, които са ниски, но все пак достатъчни. Въпреки това, S&P считат, че високите и растящи нива на инфлация представляват предизвикателство за правителството. Увеличава се и натискът върху публичните финанси, но нетният държавен дълг остава под 20 % от БВП и осигурява достатъчно пространство за провеждане на политика.

От кредитната агенция отбелязват също, че външните рискове са управляеми, въпреки нарастващите дефицити по текущата сметка на фона на покачващите се цени на храните и енергията и бавното възстановяване в туристическия сектор. От там очакват, че в периода до 2025 г. притокът на средства от предишната и настояща Многогодишна финансова рамка на ЕС, както и допълнителните средства по новия инструмент "Следващопоколение ЕС", ще осигури солидна основа за укрепване на икономическия растеж.

Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг при присъединяването на страната към еврозоната, както и при съществено подобрение на баланса по текущата сметка. S&P отбелязват, че биха понижили рейтинга, в случай че военният конфликт в Украйна доведе до ограничаване на икономическия растеж на България в средносрочен период.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648