Сметките за електричество и газ във всички столици на ЕС са спаднали с 9% през април

ЕС и Свят 05.05.2024 16:57 Снимка: ДНЕС+

Сметките за електричество и газ във всички столици на ЕС са спаднали с 9% през април

Развитието на европейските цени на електроенергията и газа в домакинствата между януари 2009 г. и април 2024 г. представят в поредното си проучване VaasaETT и два от водещите регулатора на енергийния пазар - Energie-Control Аustria и унгарският орган за регулиране на енергетиката и комуналните услуги (MEKH). Индексът се изчислява чрез претегляне на цените във всяка от столиците според съответното национално потребление на електроенергия или газ.

Изследването, което се публикува всеки месец показва как са се променили цените на енергията за домакинствата без данъци през април 2024 г. за крайните потребители в европейските столици. То обхваща, както страните-членки на ЕС, така и някои от страните на Европейската енергийна общност (Черна гора, Норвегия, Сърбия и Украйна) плюс Великобритания и Швейцария.

Цените на електроенергията намаляха устойчиво през първата половина на 2009 г. и стигнаха дъното от 96 индексни пункта през юни същата година, тъй като икономическата криза се отрази на търсенето. През втората половина на 2009 г. цените започнаха да се възстановяват. Оттогава са във възходяща тенденция. Индексът за електроенергия достигна 116 индексни пункта (и.п.) през октомври 2014 г. , През 2016 г. и 2017 г. се колебае около 108 и.п., както и между 115 - 119 и.п. през 2019 г. , за да падне по време на COVID под 112 пункта. Тенденцията към нарастване започва още през 2021 г. От януари 2022 г. индексът за електрическа енергия HEPI започва да нараства екстремно през декември 2021 г. и достига 164 пункта. След като изкачи най-рязкото стъпало в историческите данни през януари 2022 г. и постигна пик през октомври 2022 г., след което последва тенденция към понижение и в момента е 184 пункта (EUR-15), се посочва в изследването.

Що се отнася за цените на газа, експертите напомнят всички сложни периоди от 2009 г. насам, както и че "продължаващата енергийна криза засегна силно индекса на цените на това гориво през 2021 г., преминавайки от 87 пункта през януари 2021 г. до 163 пункта през ноември 2021 г. Впоследствие неговата стойността отново се удвои през ноември 2022 г. и достигна 350 пункта. От VaasaETT изчисляват, че през април 2024 г. е на ниво от 157 индексни пункта.

При разглеждане на средните стойности на цените за крайните потребители през април, както за електроенергия, така и за газа се наблюдават следните промени: в сравнение с преди една година - (април 2023 г.), сметките за електричество, а също и за газ във всички столици на ЕС са спаднали с 9%.

В зависимост от това къде от изследваните 33-те европейски столици живее даден краен потребител в Европа, към 1 април цената, която плаща, може да варира в съотношение до 6. Експертите, провеждащи изследването отчитат, че за битовите клиенти в Европа най-скъпите градове са Берлин и Прага. След тях се нареждат Дъблин, Лондон и Берн. Киев (отчита се състоянието на страната във война) отново е с най-евтина електроенергия, следван от Будапеща, Подгорица и Белград.

В номинално изражение, цените в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) клонят към по-ниски от средните. За пореден път проучването установява, че Прага, Талин и Вилнюс са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на електроенергия през месец април, са следните:

• Увеличение на цените със 7% в Осло, поради ръст на компонентите на енергията и енергийните данъци;

• 2% повишение на цените в град Люксембург поради поскъпване на енергийния компонент;

• Нарастване на цените с 2% в Никозия, поради увеличенията на компонентите за енергия и разпределение;

• 13% намаление на цените в Копенхаген, поради спад на компонентите за енергията и разпределението;

• 7% понижение на цената в Лондон, поради поевтиняване на компонентите за енергията и разпределението;

• 3% спад на цените в Лисабон и Мадрид, поради намаляване на енергийния им компонент;

• 3% понижение на цените във Виена, поради поевтиняване на енергията и енергийните данъци;

• 2% намаление на цените в Атина, поради спад на енергията и компоненти за енергийните данъци;

• 2% поевтиняване на цената в Рим, поради понижение на енергийния компонент;

• Намаляване на цените с 2% във Вилнюс, поради спад на компонентите за енергия и разпределение;

Средната европейска цена на електроенергията за краен потребител продължава тенденцията си на понижение, отбелязвайки спад от 2% през април. В повечето от разглежданите столици цените през април остават непроменени спрямо предходния месец. Известно увеличение има само на 5 пазара. Най-значителна промяна се наблюдава за Осло. Що се отнася до понижението на цените на дребно на електроенергията като цяло, през април то е незначително, с изключение на Копенхаген и Лондон.

Най-голямо увеличение на цената на електроенергията за краен потребител през април се наблюдава в Осло (7%) поради повишение на данъка върху електроенергията. Ставките на таксите се определят от правителството и се променят два пъти годишно, на 1 януари и 1 април.

От друга страна, сезонните промени в транспортните такси в Дания, заедно с намалението с 11% на енергийния компонент, доведоха до общ спад с 13% на цената на електроенергията за крайния потребител. Значителното намаление на енергийния компонент може да се дължи на намаленията на тримесечните договори с фиксирана цена (цените се променят единствено на всеки три месеца), които сега отразяват низходящата тенденция на стойността на едро през предходните месеци.

Корекцията на тавана на цените във Великобритания, определян от енергийния регулатор доведе до 7% понижение на стойността на електроенергията за крайните потребители в Лондон. С това ново понижение, цената за типичен потребител през изследвания месец е с почти 40% по-ниска в сравнение с предходните 2 години, но остава с 45% над нивото от април 2021 г. и доста над средната за Европа, се посочва в доклада на VaasaETT.

В опит да защитят потребителите от непрекъснатото нарастване на цените на енергията, европейските правителства приеха множество мерки по време на енергийната криза, които са включени в цените, съдържащи се в методологията на HEPI. Независимо от това, в някои случаи случайни или сезонни енергийни схеми се въвеждат за крайните потребители като еднократно възстановяване и компенсации, които всъщност съответстват на по-дълъг период на последователни високи цени. Въздействието на такива мерки се сравнява отделно.

В Ирландия потребителите от домакинствата трябва да отговарят на условията за кредит от 450 евро, отпускан на 3 вноски по 150 евро, считано от декември 2023 г. Първият кредит се отнася за периода между 1 декември и 31 декември 2023 г., вторият между 1 януари и 29 февруари 2024 г. и третият между 1 март и 30 април 2024 г. Кредитът се прехвърля директно чрез доставчиците към сметките за електроенергия на техните клиенти. Ако се вземе типичен клиент на електроенергия в Дъблин, за четвъртия месец на 2024 г. компенсацията достига 57% от месечните разходи за електроенергия, което води до месечна цена на електроенергията от 16,17 евро/kWh.

Когато се коригира към стандартите за покупателната способност (PPS) във всяка страна, картината се променя съществено. PPS е изкуствена референтна валута, която елиминира общите разлики в ценовите нива между държавите. Когато са изразени в PPS, цените на енергията се осветляват по отношение на цената на други стоки и услуги. През април, както и по-рано най-ниските коригирани цени на електроенергията за бита са в Осло, Будапеща, Валета и Стокхолм, а най-високите са в Прага, Никозия, Берлин и Вилнюс. Повечето от страните от ЦИЕ обикновено са със сравнително ниски цени на електроенергията, спрямо общото им ниво в другите държави и са под средните за Европа. Това обаче отново не е така през месец април за Букурещ, Прага, Рига, Талин, Вилнюс и Варшава, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Проучването показва, че средно енергията (оспорваната компонент на цената) представлява 52% от стойността на сметката за електроенергия за крайния потребител, разпределението - 27%, енергийните данъци - 6%, а ДДС -15% за столиците на ЕС.

Фокусирайки се върху цената на енергията като стока, в Будапеща тя в момента представлява само 14% от цената на електроенергията за краен потребител, която е най-ниската сред всички изследвани градове. Напротив, Никозия е с най-голям енергиен процент, достигащ 74% от цената за крайния потребител през април 2024 г.

Преди енергийната криза фиксираните (цена и срок) и променливите цени бяха относително сходни, констатират експертите. Фиксираната цена често е била по-ниска, тъй като е позволявала на доставчика по-малка лоялност и риск при доставката. Въпреки че клиентите по същество залагаха малко на посоката на пазара, това не беше особено важен избор за повечето клиенти. Поне на по-развитите пазари активните клиенти все пак са склонни да избират фиксирани цени. След кризата ситуацията почти се обърна, констатират експертите. Фиксираната цена, там, където е налична клони към по-висока от променливата, в някои случаи с много голям марж.

В доклада си експертите установяват, че през април 2024 г. броят на фиксираните предлагани договори изглежда се е увеличил, докато средната им цена е само малко по-висока от средната променлива цена -само с 0,92 евроцента/kWh. Това се наблюдава и в по-голямата част от пазарите на EUR15, когато се изследват индивидуално, като фиксираните договори са средно по-евтини от променливите само в 6 от отделните пазари от EUR15.

Във всички показани пазари средното ниво за фиксирани цени е 28.43 евро/kwh. За променливите цени - 27.51 евро/kWh. Ако се коригират променливите цени по паритет на покупателна способност, вероятно ще има по-ясна картина на относителното значение на най-популярните цени през април 2024 г.

Природен газ

По отношение на цената на природния газ за битовите потребители от 28 европейски столици към 1 април 2024 г. експертите посочват, че най-високата цена се плаща от жителите на Стокхолм - почти 3 пъти над средната цена за краен потребител в Европа, следвани от Берн , която е втората най-скъпа столица. Това може да се обясни с естеството на шведския газов пазар; малкият размер от само 77 000 битови клиенти на газ в цяла Швеция, от които 50 000 в изолираната газова мрежа в Стокхолм. Амстердам в момента е третата най-скъпа столица.

Цената в Стокхолм е почти 13 пъти по-висока от тази в Будапеща, който е най-евтиният град за газ в ЕС, и над 17 пъти по-висока, ако се включи Киев. Природният газ за домакинствата обикновено е по-евтин в страните от ЦИЕ. Любляна и Прага са единствените столици сред страните от ЦИЕ, в които цената на природния газ е над средната за Европа.

Най-значимите промени, настъпили на пазара на природен газ през месец април:

• 17% увеличение на цените в Берлин, поради повишение на компонентите за енергия и ДДС след края на схемата за субсидиране;

• Ръст на цените с 5% в Мадрид, поради покачване на компонентите на енергията и ДДС;

• Повишение на цените с 2% в Атина, поради нарастване на компонентите за енергия и разпределение;

• 11% намаление на цените във Виена, поради понижаване на компонентите на енергията и енергийните данъци;

• 8% спад на цената в Лондон, поради поевтиняване на енергийния компонент;

• 7% понижение на цената в Лисабон, поради намаляване на енергийния компонент;

• 7% намаление на цените в Рига, поради поевтиняване на енергията, енергийните данъци и компонентите за разпределение;

• Спад на цените с 4% в Амстердам, Люксембург, Париж и Талин, поради намаление на енергийните компоненти;

• 3% понижение на цените в Рим, поради поевтиняване на компонентите за енергия и разпределение;

• 3% намаление на цената в Загреб, поради спад на енергийния компонент;

През април средната цена на природния газ за краен потребител отбеляза спад от 2% в цяла Европа. Само в 4 от 27-те разглеждани столици е отчетено увеличение на цените за този месец, докато на 12 от тях е наблюдавано понижение в различна степен. Според доклада, референтния индекс TTF остава колеблив, но под границата от 30 евро/MWh през по-голямата част от април, отразявайки само частично влиянието от напрежението в Близкия изток. Общата стабилност на европейските газови пазари продължава след меката зима в цяла Европа, докато високият добив от възобновяеми източници води до задържане на голям капацитет в газохранилищата, което води съответно до спад на цената за крайния потребител.

В Берлин се наблюдава увеличение от 17% на цените на природния газ за крайните потребители, тъй от 1 април се връща 19% ДДС. Ставката на ДДС върху доставката на газ беше временно намалена от правителството през октомври 2022 г. до 7% като част от пакета за облекчение, целящ да помогне на потребителите заради растящите цени на енергията.

По същия начин връщането на типичния ДДС (21%) за природния газ доведе до 5% увеличение на цената за крайния потребител в Мадрид, въпреки тенденцията на спад на цената на енергийния компонент. Новообявената регулирана цена TUR отбеляза рязък спад този месец, като очакването е това да се пренесе на свободния пазар, след приключване на отоплителния сезон.

Виена от своя страна претърпя най-голямо намаление на цените (11%), тъй като Wien Energy, най-големият доставчик, обяви понижения, както на електроенергията, така и на газа, което накара и други доставчици да коригират своите ценови нива.

В Лондон горната граница на цената на природния газ отбеляза спад до 6 пенса за kWh (преди 7,42 пенса за kWh), което доведе до 8% намаление на цените за крайните потребители. Ofgem, националният енергиен регулатор обяви, че съществуващата система за таван на цените може да бъде модифицирана, за да стане по-динамична, за да се вземат предвид промените при търсенето и възобновяемото производство.

Що се отнася до намалението от 7% в Лисабон, то може да се дължи на Galp, един от най-големите доставчици на газ в страната, който понижи цените на природния газ, за да "отрази спада на цените на енергията на международните пазари през първото тримесечие на 2024 г.", според фирмени отчети.

По същия начин, както при електроенергията, цените на газа при РРС са с много различен резултат в сравнение с действителните нива. През месец април отново Будапеща, Загреб и Брюксел са най-евтините градове, коригирани към РРС.

Проучването показва, че средно енергията (оспоримият компонент на цената) представлява 53% от цената на природния газ за крайния потребител, разпределението 22%, енергийните данъци 10% и ДДС 16% за европейските столици.

В Нидерландия енергийните данъци се използват за стимулиране на поведението на потребителите и потреблението на енергия. Още повече, че от януари 2020 г. енергийният данък за битови потребители на природен газ обикновено е около 35%. Целта е да се насърчи използването на електрическо отопление и уреди вместо газ.

Като цяло резултатите показват, че пазарните сили представляват около 53% от цената на крайния потребител, както за електроенергия, така и за газ, докато националните фискални и регулаторни елементи са отговорни за останалите 47% чрез тарифите за разпределение, енергийните данъци и ДДС.

Настоящата енергийна криза доведе до значително увеличение на средния енергиен компонент в столиците на ЕС, въпреки че сега цените изглеждат намалени в сравнение с предходните две години.

Енергийният дял в цената на електроенергията за крайния потребител беше 61% през април 2022 г. , както и през април 2023 г. , докато в момента е 52%.

По същия начин на пазара на природен газ процентът на енергийния компонент от цената за крайния потребител беше 63% през април 2022 г., преди да достигне 60% през април 2023 г. и 53% този месец. Там, където енергийният компонент е по-нисък, такъв е и стимулът за клиентите да търсят по-конкурентни оферти. /3e-news.net

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027

Водещите новини