Няколко основни риска през 2023 година пред водещите икономики в света

ЕС и Свят 15.01.2023 14:22 Снимка: ДНЕС+

Няколко основни риска през 2023 година пред водещите икономики в света

Ще бъде ли 2023-а годината, която ще компенсира ефектите от основните сътресения, причинени от двата "черни лебеда" - глобалната пандемия от Covid и конфликта около Украйна, или ще бъде годината, която поставя нови предизвикателства пред световната икономика? На този въпрос се опита да отговори икономическият наблюдател от авторитетното турско издание Sabah, Керем Алкин.

Той отбелязва, че в първите дни на новата година експертите активно обсъждат възможните сценарии за по-нататъшното развитие на ситуацията в световната икономика. Анализатори от Международния валутен фонд (МВФ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Европейската централна банка (ЕЦБ) говорят за известна загуба на импулс в глобалния икономически растеж през 2023 г., който растеж може да не достигне дори 2,5-3%, което се счита за праг на рецесия.

"Това означава, че рискът от рецесия в световен мащаб е много вероятен. Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева повтори предупреждението си, че една трета от световната икономика ще бъде в рецесия тази година", обяснява наблюдателят.

Според Георгиева, вече е лесно да се предвиди, че 2023 г. ще бъде по-трудна от 2022 г., както по отношение на световната икономика, така и по отношение на световната търговия, поради забавянето на икономиката, наблюдавано в САЩ, Европейския съюз (ЕС) и Китай. Ръководителят на МВФ припомня, че стотици милиони хора, дори в тези страни, които няма да влязат в икономическа рецесия, ще имат труден период.

В материала се отбелязва, че за водещите страни в света има риск от допускането на четири основни грешки, които те би трябвало да се стремят да избягнат по всякакъв начин.

Първо, пише Алкин, във връзка с все още продължаващата загриженост за опасността от глобална пандемия, някои държави, и преди всичко Китай, могат да въведат отново ограничения, карантини и т.н. Подобни мерки биха могли да доведат нови проблеми както за тези страни, така и за веригите за доставки в света.

Вторият риск се състои в това, че големите централни банки в света може да продължат да повишават основните лихви, независимо от факта, че много международни икономически институции сочат риска от така наречената "тежка рецесия".

Известният икономист проф. Нуриел Рубини - известен още като "Доктора на Страшния съд" (Д-р Дум) заради предварителното прогнозиране на световната финансова криза от 2008 г. - повтори предупреждението си, че ако централните банки са решени и през 2023 г. да следват политика на повишаване на лихвите и рестриктивна парична политика, то вероятността от тежка финансова криза нараства в пъти.

Третият, не по-малко опасен риск е, че държавната подкрепа за реалния сектор и работещите може да спре. С други думи, грешките от едновременното затягане на паричната и фискалната политика.

И накрая, четвъртата грешка, която големите икономики има риск да направят през 2023 г. е, че може да се поддадат на паника и да прибягнат до "щита" на протекционизма, за да сдържат влиянито на други конкуриращи ги икономики. Това несъмнено би се отразило отрицателно на световната търговия и на веригите за доставки, което пък допълнително може да задълбочи световната рецесия.

CHF CHF 1 2.05315
GBP GBP 1 2.28325
RON RON 10 3.92989
TRY TRY 100 5.85885
USD USD 1 1.81062