Предвижда се създаването на съвместна служба, която да спре нелегалния трафик./news.bg