ЕК приема нови ограничения за някои от най-вредните химикали в отпадъците

ЕС и Свят 28.10.2021 20:12 Снимка: ДНЕС+

ЕК приема нови ограничения за някои от най-вредните химикали в отпадъците

Европейската комисия прие предложение, насочено към опазването на здравето на човека и околната среда от някои от най-вредните химикали в отпадъците — устойчивите органични замърсители. С него се въвеждат по-строги ограничения за максимално допустимите концентрации на тези химикали в отпадъците, за да не се допуска обратното им връщане в икономиката.

Устойчивите органични замърсители са химикали с токсични свойства, които остават в околната среда дълго време, акумулират се в хранителните вериги и могат да увредят здравето на човека и околната среда.

От ЕК предлагат да се въведат строги ограничения за максимално допустимите концентрации на следните три вещества или групи вещества в отпадъците:

перфлуорооктанова киселина (PFOA), нейните соли и свързаните с PFOA съединения — откриват се в непромокаеми текстилни изделия и в пожарогасителна пяна;

дикофол — пестицид, използван по-рано в земеделието;

пентахлорофенол, неговите соли и естери — откриват се в третирана дървесина и в текстилни изделия.

От Комисията предлагат и по-строги ограничения за максимално допустимите концентрации в отпадъците за други пет вещества или групи вещества, които вече са предмет на правните разпоредби./news.bg

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448