Брюксел планира да противодейства на чуждестранни субсидии над 200 000 евро

ЕС и Свят 13.06.2020 13:15 Снимка: ДНЕС+

Брюксел планира да противодейства на чуждестранни субсидии над 200 000 евро

Следващата седмица Европейската комисия ще предложи нови инструменти за предотвратяване на външните субсидии, нарушаващи конкуренцията вътре в ЕС. Брюксел иска да се справи с правителствата извън ЕС като Китай и Съединените щати, когато отпускат субсидии в размер на над 200 000 евро на компании, които оперират на единния пазар на Европа.

Европейската комисия следващата седмица ще предложи два нови инструмента за предотвратяване на нарушаването на конкуренцията вътре в ЕС чрез чуждестранни субсидии съгласно проект, съобщи „Политико“, цитирано от БГНЕС. Комисията планира да огласи тази „Бяла книга“ от 57 страници на 17 юни. Според проекта всяка чуждестранна субсидия над 200 000 евро (за три години) би могла да позволи на надзорен орган да открие разследване и да наложи „регресивни мерки“, като преструктуриране и глоби - процедура, подобна на тази, която Брюксел използва за преследване на държави от ЕС за несправедливо субсидиране на техните компании.

Документът изрично очертава този паралел като се аргументира, че компаниите извън ЕС са се ползвали от несправедливо предимство, като не им е било налагано да спазват строгите правила на блока за държавна помощ. Брюксел казва, че новите инструменти просто ще запълнят тази „регулаторна пропаст“. Докато първият инструмент би позволил на регулаторите да преразгледат субсидиите, след като държава извън ЕС ги изплати, Брюксел също предлага втори инструмент, който ще се стреми да изисква от чуждестранните инвеститори да уведомяват за придобиване на повече от 35 процента от компания в ЕС за проверка дали сделката е на пазарни условия.

Регулаторите на ЕС биха имали право да откриват "задълбочени разследвания", ако подозират големи субсидии от чуждестранни правителства при всяка придобивка. "Ако в края на такова разследване компетентният надзорен орган установи, че придобиването е улеснено от чуждестранни субсидии и изкривява вътрешния пазар," регулаторите могат да наложат "ангажименти" или в краен случай да забранят придобиването./faktor.bg

CHF CHF 1 1.81752
GBP GBP 1 2.135
RON RON 10 4.02434
TRY TRY 10 2.18017
USD USD 1 1.65931