37,4 милиарда евро е дефицитът на ЕС през второто тримесечие

ЕС и Свят 05.10.2022 17:22 Снимка: ДНЕС+

37,4 милиарда евро е дефицитът на ЕС през второто тримесечие

Дефицит от 37,4 милиарда евро от отчетен в платежния баланс на страните от Европейския съюз през второто тримесечие на годината. Това прави -1 на сто от общия брутен вътрешен продукт. За сравнение през първото тримесечие сметките на съюза отчетоха излишък от 8,8 милиарда евро (0,2 на сто от БВП).

През второто тримесечие на 2021 г. пък текущата сметка на платежния баланс на Съюза бе на плюс 104,8 милиарда евро - 2,9 на сто от БВП. Това сочат най-новите сезонно коригирани прогнозни данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Текущи и капиталови сметки

През второто в сравнение с първото тримесечие на 2022 г. дефицитът по сметката за стоки се е увеличил до 62,4 милиарда евро спрямо 21,7 милиарда евро, сочат още сезонно изгладените данни за ЕС. За същия период салдото по услугите е останало положително, в размер на 43,4 милиарда евро, но все пак е намаляло в сравнение с предходното тримесечие, когато бе 45,6 милиарда евро. Спад е записан и по сметката за първичен доход, която достига 0,5 милиарда евро през второто спрямо 3,9 милиарда евро през първото тримесечие. Дефицитът по сметката на вторичния доход е бил 18,9 милиарда евро, което е спад спрямо 19,1 милиарда евро през първото тримесечие. Дефицитът по капиталовата сметка през първото тримесечие - 1,6 милиарда евро - се е превърнал в излишък от 112,1 милиарда през второто тремесечие.

Основни партньори

Евростат посочва, че през второто тримесечие ЕС е регистрирал излишъци по текущата сметка с Великобритания (+43,6 милиарда евро), Швейцария (+20,5 милиарда евро), Канада (+7,4 млрд. евро), Хонконг (+6,3 млрд. евро), Бразилия (+5,1 млрд. евро), САЩ (+3,9 млрд. евро), Япония (+0,6 млрд. евро), както и с различни офшорни финансови центрове (+7,6 милиарда евро). Дефицит по текущата сметка е регистриран с Китай (-50,8 милиарда евро), Русия (-33,4 милиарда евро) и Индия (-3,7 милиарда евро).

Финансова сметка

Преките инвестиционни активи (изходящи ПЧИ, портфейлните и други видове инвестиции) на Евросъюза са се увеличили през второто тримесечие с 44,2 милиарда евро, докато преките инвестиционни пасиви (входящите ПЧИ, портфейлните и други видове инвестиции) са намалели с 34,5 милиарда евро, показват некоригираните спрямо сезонните въздействия данни. В резултат ЕС е нетен пряк инвеститор към трети страни през второто тримесечие на 2022 г., с инвестиции за 78,7 милиарда евро. През същия период портфейлните инвестиции са отбелязали нетен приток от 59,3 милиарда евро, докато към останалите инвестиции - нетният приток е 90,9 милиарда евро.

Текуща сметка на страните членки (включително потоци в рамките на ЕС)

При общите (в рамките на ЕС и извън него) салда по текущата сметка на страните членки на ЕС, наличните сезонно изгладени данни за април-юни показват че, осем страни са регистрирали излишък, осемнадесет - дефицит, а една държава е имала баланс по текущата сметка. Най-високи излишъци са отчели в Германия (+22,9 милиарда евро), Ирландия (+15,8 милиарда евро), Дания (+12,9 милиарда евро), Нидерландия (+7,5 милиарда евро), Швеция (+3,4 милиарда евро) и Испания (+3,3 милиарда евро). Най-големи дефицити са имали Франция (-15,6 милиарда евро), Румъния (-11,0 милиарда евро), Белгия (-8,4 милиарда евро) и Финландия (-6,2 милиарда евро).

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648