Застрахователният пазар се възстановява

България 23.09.2020 18:54 Снимка: ДНЕС+

Застрахователният пазар се възстановява

Асоциацията на българските заствахователи (АБЗ) съобщава, че за първите шест месеца на 2020-а пазара отчита макар и малък, но все пак ръст на премийния приход. Той е 0.65% на годишна база, като общият му размер достига 1 220 млн. лева.

Според АБЗ това показва стабилност на пазара на общото застраховане въпреки цялостната икономическата стагнация вследствие на COVID-19.

"Стабилни са резултатите при най-масовите автомобилни застраховки. По линия на "Гражданска отговорност" на автомобилистите се отчита слабо нарастване на премийния приход от 1,26% спрямо същия период на 2019 г. след спад през април и май. Намалението на премийния приход по Каско от около 1% на годишна база може да се определи като незначително, като се има предвид нивото на икономическа активност в страната", пише в анализа на АБЗ.

Отбелязано е, че имуществените застраховки бележат пореден ръст. По линия на застраховки "Пожар и природни бедствия" нарастването на премийния приход на годишна база е 18,75%, а по "Щети на имущество" - 4,73%. Повишение има и при застраховки "Кредити" (+13,69%).

"Очаквано продължава спадът по линии на бизнес, свързани с някои видове транспорт и пътуване. Например спадът на премийния приход по застраховка "Помощ при пътуване" е 45%, а по линия "Зелена карта" за м. юни 2020 дори се отчита нулев премиен приход или 100% спад, което е лесно обяснимо с ограниченията за пътуване в резултат на COVID-19. Изплатените обезщетения в общото застраховане са в размер на 499 млн. лв., като се регистрира намаление от 0,48% на размера им на годишна база", констатират от АБЗ.

Според анализа на Асоциацията за разлика от общото застраховане в животозастраховането продължава тенденцията на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. Това е обясним резултат в период на стагнация и икономическа несигурност за голяма част от население. През юни 2020 премийният приход е 227 млн. лв., като намалението на годишна база е 14,34%. Същевременно размерът на изплатени обезщетения към юни 2020 г. от 87,9 млн. лв. е с 14,32% по-висок от същия период на 2019 г.

От АБЗ смятат, че данните общо за застрахователния пазар показват постепенен тренд към възстановяване. Премийният приход общо за пазара за юни 2020 г. е 1 447 млн. лв., с 2,04% по-нисък от същия период за 2019 г. За сравнение, намалението на премийния приход на годишна база за м. април е 2,58%, а за м. май - 3,48%. Общият размер на изплатените обезщетения достига 587 млн., като нарастването на годишна база е 1,49%./news.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648