Запролети се и се започна пак: Активисти бранят местността "Каваците" от застрояване

България 15.04.2023 10:31 Снимка: ДНЕС+

Запролети се и се започна пак: Активисти бранят местността "Каваците" от застрояване

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) обжалва Решението на Директора на РИОСВ - Бургас за изготвяне на ПУП-ПРЗ на парцел на "Каваците" без извършване на екологична оценка, съобщават от фондацията. Активистите посочват, че Местността "Каваци", южно от Созопол е едно от малкото останали незасегнати от строителството територии. Те алармират, че има инвестиционно намерение за строеж в местността.

БФБ изтъква, че "Каваците" са уникален и неповторим дюнен комплекс с цялата палитра на пясъчните местообитания - морски плаж, зараждащи се дюни, бели подвижни дюни и сиви дюни, облесени дюни и влажни понижения между тях. В района още в миналото са обявени Поддържан резерват "Пясъчна лилия" и Природна забележителност "Пясъчни дюни в м. Каваци", както и натура 2000 зона по Директива за птиците "Бакарлъка", допълват от фондацията.

Дюните по силата на Конституцията на Република България са изключителна държавна собственост и като такива не могат да бъдат собственост на частни лица, нито да се използват за нужди, различни от тяхното опазване или възстановяване. Според природозащитниците именно това е в основата на желанието на различни инвеститори да докажат, че на Каваци никога не е имало дюни.

Последното "картиране" на дюни е направено на 19 октомври в разрез с изготвената методология, когато шансовете типичната за дюните растителност да бъде наблюдавана са нищожно малки, твърдят от БФБ.

Българска фондация Биоразнообразие иска от Министъра на околната среда и водите да отмени решението на директора на РИОСВ Бургас да не се извършва екологична оценка на план за застрояване на дюните в местността Каваци до Созопол.

CHF CHF 1 2.00495
GBP GBP 1 2.32712
RON RON 10 3.93591
TRY TRY 100 5.42451
USD USD 1 1.79319