За 76% от хората застраховките са вид сигурност

България 13.08.2020 15:01 Снимка: ДНЕС+

За 76% от хората застраховките са вид сигурност

За 76% от хората застраховките са вид сигурност, а според 68% застраховките спестяват бъдещи непредвидени разходи. Това сочат данните от национално-представително проучване на агенция "Тренд" по поръчка на Асоциацията на Българските Застрахователи (АБЗ)- "Нагласи към застраховането и застрахователна грамотност".

Целта на проучването е да изследва нагласите на българите към застраховането и нивото на застрахователна грамотност.

Всеки втори (53%) счита, че хората не разбират от застраховки и затова не си правят.

Наблюдава се повишаване на доверието към застрахователния сектор, както и сравнително висока степен на разбиране за ползата от застраховките.

Отчита се превес на хората, които са заявили, че имат доверие на застрахователите (47%) пред тези, които декларират недоверие (41%).

Положителен е превесът и при банките (по-значим в сравнение със застрахователите), при останалите финансови институции съотношението е в полза на дела на недоверие.

По тази тема, както и при останалите въпроси от проучването, се регистрират значими разлики в отделните демографски групи. Такива са категориите "образование", "доход", "социален статус/занятие", като разлики се отчитат и в останалите категории.

Например, сред хората с висше/полувисше образование делът на тези, които имат доверие в застрахователните компании е 63%, а този при лицата с основно/по-ниско - 24%. Още по-значима е разликата при категорията "доход" - 72% от лицата с доход над 1500 лв. имат доверие в застрахователните компании, при лицата без доход този дял е 14%.

54% от анкетираните не са съгласни с твърдението "Не вярвам на застрахователите". Още по-висок дял на несъгласни с това твърдение се регистрира при коментираните по-горе социални/демографски групи. Например, при групата лица с доход над 1500 лв. този дял достига 80%.

90% от ползващите застрахователни продукти не са имали проблеми със своя застраховка, само 8% декларират такъв. В същото време, 33% от анкетираните считат, че застрахователите не са коректни при изплащането на щети.

Цената на застраховката е водещ фактор при избора на конкретна полица за 79% сред ползващите застрахователни продукти, за 36% от тях - това е изгодната оферта с промоционални условия.

52% от анкетираните не считат, че застраховките са достъпни като цена, а според 46% от хората те са скъпи и затова не могат да си ги позволят./news.bg

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648