Внесоха проектобюджета за 2012 в Парламента

България 31.10.2011 16:38

Малко след 16 часа днес в Парламента беше внесен проектът за Бюджет 2012 г.

Днес на извънредно заседание на правителството беше обсъждан Републиканският бюджет за 2012 г. както беше обещал преди време вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в него са увеличени средствата за образование, здравеопазване, спорт и за лекарствата за онкоболните и хората на диализа, както и за спешната помощ.

В Закона за държавния бюджет за 2012 година е записано, че през следващата година се очакват повече данъчни приходи. В Закона за държавния бюджет за тази година очакваните приходи бяха малко повече от 16 милиарда лева, докато в закона за следващата година те са 17 028 288 200 лева. Очакват се 7.1 милиарда приходи от ДДС, което е с повече от 600 милиона лева от това, което се предвиждаше за 2011 година, както и 4.130 милиарда лева приходи от акцизи или над 300 милиона лева повече. Малко по-малко са очакваните приходи от корпоративен данък.

Средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия ще се разходват въз основа на решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

И през следващата година разходите на МВР ще са най-големи - точно 991 милиона лева. Най-голяма ще е субсидията от държавния бюджет за военните. Те ще получат малко над 950 милиона лева, а общо разходите им се очаква да бъдат близо 980 милиона лева.

Сумарно парите за образование ще бъдат повече. Трансферът от държавния бюджет към МОМН скача от 763.5 милиона лева на 827.2 милиона лева. В тези пари се включват и всички трансфери от МОМН към други образователни институции. Парите за БАН, които са част от тези трансфери, обаче са намалени с 4 милиона лева.

Симеон Дянков залага минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2012 година да е в размер на 4,5 млрд. лева.

Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица — 2000 лева. Участието на държавата с трансфер във фонд "Пенсии" на ДОО възлиза на 2369,1 млн. лева за 2012 година. В тези средства са включени трансфери за всички осигурени и самоосигуряващи се лица.

Запазва се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лева. За 2012 година пенсиите не се осъвременяват по реда чл. 100 от КСО. Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лева и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа. Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно §22о от ПЗР на КСО - първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от държавното обществено осигуряване. Запазва се периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни и размерът на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст - 240 лева. Еднократната помощ при смърт на осигурено лице за 2012 година се определя в размер на 540 лева.

Консолидираният проектобюджет на държавното обществено осигуряване за 2012 година се очаква да приключи с недостиг от 1 916 991,9 хил. лева. За да се балансира проектът на нула, този дефицит следва да се финансира от републиканския бюджет под формата на допълнителни субсидии за покриване недостига от средства, е записано в бюджета за следващата година.

В НС всяка парламентарна комисия обсъжда бюджета в частта, в която е специализирана. Но три комисии гледат по-мащабно проектобюджета – правната комисия, по бюджет и финанси и икономическата комисия. Дава се определен срок, в който комисиите трябва да направят своите становища, когато комисиите обсъждат съответните части, те канят специалисти и се води дискусия и всяка една комисия е длъжна да изготви писмено становище и го праща в комисията по бюджета и финанси. След това проектобюджетът се внася на първо четене в пленарната зала и се гласува блок, като още тогава се дават становищата на отделните комисии. Дава се нов период, в който трябва вече съдържателно да са обсъдени всички предложения и изказвания и вече при второто четене започва същинското разглеждане на бюджета ред по ред и всички предложения се гласуват едно по едно. След като се приеме той става Закон за републиканския бюджет за съответната година. Изпълнението на бюджета се възлага на Министерски съвет, т.е. той започва да дава указания за изпълнението на бюджета. Органът, който съблюдава стриктното му изпълнение е Сметната палата. /БГНЕС

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648