ВКС спря работата си с Единната информационна система на съдилищата

България 11.08.2021 14:53 Снимка: ДНЕС+

ВКС спря работата си с Единната информационна система на съдилищата

Върховният касационен съд (ВКС) спира да използва Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС). Заповед за това е подписал председателят на ВКС Лозан Панов, с което се изпълнява решението на Пленума от преди две седмици.

ЕИСС се спира до отстраняване на пречките за пълноценното ѝ използване и допълнително решение на Пленума на ВКС за възобновяване на работата с тази система.

Новопостъпилите дела ще се образуват чрез Автоматизираната система за управление на делата (АСУД), където ще бъдат прехвърлени заведените в ЕИСС дела и преписки.

В мотивите на заповедта се казва: "ЕИСС не допринася за осъществяването на електронното правосъдие, както е предвидено чрез Единния портал за електронно правосъдие. Тя няма капацитета да осигури на гражданите и юридическите лица дължимия достъп до бързо и равнопоставено правосъдие и не допринася за ефективната работа на съдиите във ВКС, като не им предоставя пълноценно възможността да извършват необходимите процесуални действия и удостоверителни изявления, съобразно нормативните изисквания. При използването на ЕИСС също така са констатирани рискове относно нейната сигурност, които са от естество да засегнат обективната независимост на съда. Използването ѝ трябва да бъде преустановено с оглед принципа за гарантиране на справедлив процес от независим и безпристрастен съд, съгласно чл. 6 § 1 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи."

Припомняме, в края на юли месец Пленумът на ВКС поиска Лозан Панов да преустанови използването на системата. Това стана ден след като 69 върховни съдии излязоха с остра критика към ЕИСС с изброени десетки проблеми в нея. Те определиха ЕИСС като опасна за правосъдието.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448