ВАС също даде зелена светлина за строежа на "Златен век"

България 14.05.2021 19:50 Снимка: ДНЕС+

ВАС също даде зелена светлина за строежа на "Златен век"

Върховният административен съд остави в сила решението на Административен съд - София град от ноември по казуса със сградата "Златен век".

С решението на първоинстанционния съд беше отменено спирането от ДНСК на строежа на небодстъргача в столичния квартал "Лозенец".

Административното дело беше образувано пред ВАС по две касационни жалби, подадени от директора на Дирекция "Правна" при ДНСК и по протест от зам.-градски прокурор на Софийската градска прокуратура.

Фактите и правните изводи, посочени в заповедта, са установени по делото чрез събрани писмени доказателства, както и чрез трите съдебно-технически експертизи, приети от двата съдебни състава на АССГ, разглеждали спора по същество. При така установените факти, правилен се явява крайният извод на първостепенния съд за материална незаконосъобразност на заповедта, посочват от ВАС.

Относно първия строеж "административна сграда", спрян от директора на ДНСК, е установено, че констатираните отклонения от проекта не са съществени по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ, а именно: Не е променена строителната конструкция на сградата "и" не е променен вида на конструктивните елементи "и/или" натоварнията в сградата, които условия следва да са кумулативно изпълнени съгласно приложимата норма. Относно липсата на обезопасителна мрежа на строежа и шпакловка в подземните три нива в оспорената заповед липсват мотиви.

Относно втория строеж - т.нар. "изкоп/насип с дълбочина около 15 метра" е установено, че е бил засипан от възложителя няколко дни преди издаване на заповедта. Следователно, в тази част процесната заповед се явява издадена в нарушение на чл. 224, ал. 5 ЗУТ.

ВАС счита, че не са били допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените въпреки обратните твърдения в касационните жалби. Поради това решението на първоинстанционният съд трябва да бъде оставено в сила като валидно.

ВАС не е установил допуснати нарушения на съдопроизводствените правила от категорията на съществените въпреки обратните твърдения в касационните жалби.

"С оглед предмета на правния спор, правилно е разпределена доказателствената тежест и са дадени конкретни указания на страните в този смисъл; проведени са редица открити съдебни заседания, в хода на които съдът мотивирано се е произнесъл по доказателствените искания; спазени са указанията на първата касационна инстанция; приетите доказателства са допустими и са относими; обсъдени са от съда, който е постановил мотивиран съдебен акт", посочва се в решението на касационната инстанция, което е окончателно./news.bg

CHF CHF 1 1.78729
GBP GBP 1 2.28592
RON RON 10 3.97083
TRY TRY 10 1.89161
USD USD 1 1.64438