ВАС потвърди конфликт на интереси у бившата кметица на „Красно село“ от ДБ

България 16.08.2023 12:01 Снимка: ДНЕС+

ВАС потвърди конфликт на интереси у бившата кметица на „Красно село“ от ДБ

Станиславова ще трябва да връща 10 хил. лева плюс глоби

Решението на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за конфликт на интереси срещу бившия кмет на столичния район “Красно село“ Росина Станиславова беше окончателно потвърдено от Върховният административен съд (ВАС), съобщиха от Комисията. Станиславова е санкционирана за това, че през 2020 година е определила сама себе си за ръководител на проект с европейски средства, определила си е индивидуална часова ставка и е наредила сама на себе си да положи извънреден труд.

“Първоинстанционният съд приема, че правилно за всяко от трите отделни нарушения е наложена глоба от по 5 000 лв., тъй като това е минималният предвиден в закона размер, правилно е постановено отнемане в полза на Столична община на нетното дневно възнаграждение в размер на 487.95 лв. за дните 07.05.2020 г., 22.05.2020 г. и 05.01.2021 г., както и отнемане в полза на държавата на сумата от 9 981.46 лв., представляваща получената материална облага за периода м. май 2020 г. до м. март 2021 г.“, се казва в решението на ВАС.

“Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение или ведомство“, подчертават още висшите магистрати.

Това е второто потвърдено от ВАС решение на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси на Станиславова. Според първото, което доведе до отстраняването й от длъжност през март от Общинската избирателна комисия, тя е била в конфликт на интереси и при сключването на трудов договор с дъщеря си в ролята си на ръководител на проект с европейски средства.

CHF CHF 1 1.89243
GBP GBP 1 2.34167
RON RON 10 3.95517
TRY TRY 10 1.22252
USD USD 1 1.79648