ВАС отмени забраната за строителство на комплекса Nove Homes

България 14.10.2021 16:50 Снимка: ДНЕС+

ВАС отмени забраната за строителство на комплекса Nove Homes

Върховният административен съд (ВАС) отмени със свое решение от 8 октомври заповедта на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), с която е замразен строежът на комплекс Nove Homes в София. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Дружеството - инвеститор в проекта „Нове хоумс“, се свързва с бизнесмена Васил Божков. ДНСК наложи забраната комплексът да се строи, след като по искане на Върховната административна прокуратура бе извършена проверка, която установи нарушения. Според дирекцията сградите се строят по-близо, отколкото трябва, което дава основание за спиране на строежа за съществени отклонения от инвестиционния проект (по чл. 224 на ЗУТ). През април, сезиран от инвеститора, Софийският административен съд се произнесе в полза на ДНСК, а инвеститорът обжалва пред ВАС.

В мотивите по делото се посочва, че изводът на Софийския административен съд за спиране на строежа е незаконосъобразен. Специалната законова разпоредба, на чието основание става това, дава право на началника на ДНСК да спира изпълнението на строеж или на част от строеж от трета категория, който се извършва, без да са изпълнени специални изисквания. В закона обаче терминът „специални изисквания“ не е дефиниран. ВАС го тълкува като отклонение от правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони по ЗУТ, като най-често става въпрос за разпоредби от специални закони за защита на културното наследство, биологичното разнообразие и пр.

„Ако тези разстояния представляваха специални изисквания, те биха намерили отражение преди всичко в одобрения ИПРЗ и визата за проектиране, а след това и в одобрените инвестиционни проекти и РС №353/21.08.2018 г. като изисквания към строежа. В случая такова отразяване липсва, защото правилата и нормативите за устройство на територията по ЗУТ и цитираната наредба не са специални, а общи изисквания към строежите“, пише в мотивите на решението на ВАС. 

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448