Варненски млади психолози реализираха проект за професионално развитие и интеграция на ученици

България 16.10.2010 11:05

Членове на варненския клон на „Сдружение на младите психолози в България” реализираха проект „Личностното развитие – път към успешната социална интеграция и професионална реализация”, който е на стойност 322 912 лв. Това стана ясно днес на заключителна пресконференция, на която бяха обявени резултатите от проекта, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът беше с продължителност от 1 година – от 20 октомври 2009 г. до 20 октомври 2010 г. Водеща организация по него е „Сдружение на младите психолози в България“, а нейни партньори са СОУ „Васил Друмев” и ПГСАГ „Васил Левски“ в морската столица.

Основните цели на проекта са три. На първо място е създаването на условия за развитие на личностния потенциал на учениците. Като втора цел е залегнала подобряването на социалната интеграция и адаптация на учениците и не на последно място се обръща внимание на превенцията на отпадането от образователната система и проявите на агресия.

Една от дейностите по проекта е била разкриване на център за развитие на личността и професионална реализация. Целта й е да се развият личните и социалните умения на учениците чрез подходящи обучения и тренинги, както и да се подпомогне успешната им професионална реализация. За развитие на личните и социалните умения на учениците са били провеждани тренинги по „Бизнес комуникация”, „Лидерство", „Умения за водене на преговори”, „Презентационни умения”, „Сформиране и работа в екип" и други.
Трите обучителни програми са - Програма „Лидер”, Програма „Старт на кариерата”, Програма „Предприемачество”. В рамките на проекта до момента се проведе и една зимна и една лятна „Академия за лидери”.

Обърнато е голямо внимание и на дейностите по превеция, и създаване на училищни модели за превенция на насилието. Целта им е да се създадат училищни модели за превенция на насилието и на отпадането от образователната система. Друга много важна цел е приобщаването на родителската общност. В тази връзка се е провело социално и психологическо консултиране и подкрепа за деца, пострадали от насилие, за деца с отклоняващо се поведение и семействата им и за родителите. Провеждани са били иа кръгли маси и тренинги за развитие на личните и социалните умения на учениците, за изграждане на навици за учене и адаптация и за ограничаване на негативните агресивни и противообществени прояви.

По време на реализиране на проекта са били разкрити и мултифункционални кабинети. Тяхната цел е развитието на творческите заложби на децата, чрез организиране на клубове по интереси. Кабинетите за реализиране на дейността са разкрити в СОУ „Васил Друмев” и в ПГСАГ „Васил Левски”. Това улеснява достъпа на учениците до предлаганите услуги и разширява възможностите им, както и подобрява качеството на предлаганите услуги. Сформирани са и следните клубове по интереси - клуб „Родолюбие” – Да опознаем родния край, клуб „Знаещи и можещи” – Открий и развий своите заложби, клуб „В живота - разумни!”, клуб „Театрално изкуство", клуб „Авангард”, - журналистика, PR и реклама и клуб „Танци”- Фолклорен състав и Мажоретен състав.

CHF CHF 1 2.05143
GBP GBP 1 2.3227
RON RON 10 3.9295
TRY TRY 100 5.60689
USD USD 1 1.83027