Външнотърговското ни салдо с ЕС за януари - юли 2021 е отрицателно - 293.5 млн. лева

България 12.10.2021 16:59 Снимка: ДНЕС+

Външнотърговското ни салдо с ЕС за януари - юли 2021 е отрицателно - 293.5 млн. лева

През периода януари - юли 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 23.0% спрямо същия период на 2020 г. Той е в размер на 25 258.2 млн. лева, съобщиха от НСИ.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС през периода януари - юли 2021 г. е отрицателно и е на стойност 293.5 млн. лева, признават от статистиката.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 69.8% от износа за държавите - членки на ЕС.

През юли 2021 г. износът за ЕС нараства с 16.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 832.0 млн. лева.

През периода януари - юли 2021 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (137.7%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (31.5%). Спад се наблюдава единствено в сектор "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (11.3%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - юли 2021 г. се увеличава с 25.3% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 25 551.7 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция, Нидерландия и Унгария.

През юли 2021 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 26.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 950.2 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юли 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (101.1%). Спад не се наблюдава в нито един от секторите.

През периода януари - август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни се увеличава с 20.5% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 14 697.6 млн. лева.

Това показва статистиката на НСИ за периода. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.8% от износа за трети страни.

През август 2021 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 45.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 989.3 млн. лева.

През периода януари - август 2021 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2020 г. е отбелязан в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (32.3%) и "Минерални горива, масла и подобни продукти" (29.0%). 

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - август 2021 г. се увеличава с 28.8% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 19 255.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.

През август 2021 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 56.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 773.5 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2021 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2020 г. е отчетено в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" (61.3%) и "Разнообразни готови продукти, н.д." (30.9%). Спад не се наблюдава в нито един сектор.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - август 2021 г. е отрицателно и е в размер на 4 557.6 млн. лева.

През август 2021 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 784.2 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - август 2021 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 43 941.4 млн. лв., което е с 22.4% повече в сравнение със същия период на 2020 година.

През август 2021 г. общият износ на стоки възлиза на 5 524.9 млн. лв. и нараства с 32.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - август 2021 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 48 273.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 26.4% повече спрямо същия период на 2020 година.

През август 2021 г. общият внос на стоки нараства с 35.6% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 6 240.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2021 г. и е на стойност 4 782.1 млн. лева.

През август 2021 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 715.2 млн. лева.

CHF CHF 1 1.81583
GBP GBP 1 2.29719
RON RON 10 3.97502
TRY TRY 10 1.95612
USD USD 1 1.6448