В РИОСВ – Шумен има два сигнала за теч на кафява вода от регионално депо за неопасни отпадъци

България 05.02.2021 17:02 Снимка: ДНЕС+

В РИОСВ – Шумен има два сигнала за теч на кафява вода от регионално депо за неопасни отпадъци

БСП поставя темата предизборно, смята министър Емил Димитров

От началото на годината в РИОСВ - Шумен са постъпили два сигнала за изтичане на кафява вода от регионално депо за неопасни отпадъци - град Шумен, обяви в парламента министърът на околната среда и водите Емил Димитров. Екоминистърът изтъкна, че в резултат на това са предприети съответните действия от експерти на екоинспекцията и Басейнова дирекция „Черноморски район“.

„На 11 януари незабавно е извършена съвместна проверка на място на регионалното депо и е установено, че има преливане на отпадъчни води в дъждоприемна канавка, чрез която водите се отвеждат в дере, което зауства в река Камчия. Възникналата аварийна ситуация е в резултат на аварии на помпите и поради неблагоприятни атмосферни условия - интензивни валежи“, подчерта министър Димитров. Той поясни, че на община Шумен е дадено предписание да се преустанови изтичането на водите, което е изпълнено, а в допълнение е съставен и акт на общината за установяване на административно нарушение по реда на Закона за водите.

„На 31 януари 2021 г. е получен нов сигнал за изтичане на инфилтрат от регионалното депо", коментира екоминистърът. По думите му след проверка е установено ново изтичане на отпадни води в дерето. Той уточни, че е съставен втори акт на Община Шумен за установено административно нарушение.

"На 2 февруари е извършен последващ контрол, при което е установено, че няма преливане, но в околовръстната канавка на депото продължава изтичане на инфилтрат", припомни министърът и потвърди, че е съставен трети акт на Община Шумен. Затова министър Емил Димитров си позволи да попита социалиста Иван Иванов, който поставя проблема, като ходи на място, защо не е видял кой и кога е построил въпросното регионално депо за неопасни отпадъци. Според екоминистъра проблемът с отпадните води в Шумен не е причинен само от честите аварии и откази на помпите, а въпросът му се поставя от БСП предизборно./tribune.bg

CHF CHF 1 1.77271
GBP GBP 1 2.2502
RON RON 10 3.97203
TRY TRY 10 2.02065
USD USD 1 1.63476