В Европарламента приеха опазването на пчелите и български породи животни

България 06.03.2021 16:47 Снимка: ДНЕС+

В Европарламента приеха опазването на пчелите и български породи животни

Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент е приела предложенията на българския евродепутат от групата на социалистите и демократите Иво Христов, засягащи високата смъртност сред опрашителите, сред които и медоносните пчели, както и настояването му за строг контрол по отношение на вредните за опрашителите вещества.

Приетите от ресорната земеделска комисия промени в стратегията поставят акцент върху ключовото влияние на опрашителите върху биологичното разнообразие, селскостопанските добиви и диворастящите култури.

Иво Христова призовава за стриктен контрол от страна на отговорните органи на страните членки на ЕС върху използването на забранени или вредни за опрашителите вещества.

Друг акцент в приетите предложения на българския евродепутат е опазването на специфичните породи животни, които са част от традиционния поминък на различни местни общности в страни членки на ЕС. Евродепутатът обръща внимание на факта, че заболявания като африканската чума по свинете застрашават от пълно изчезване някои видове като Източнобалканската свиня и призовава да бъдат предприети своевременни мерки и заделен ресурс за предотвратяването му.

Христов е съавтор и на поправка в текста на стратегията, която цели гарантирането на едни и същи изисквания към производителите от трети страни, които изнасят продукция за ЕС, за да не бъдат поставени родните производители в неравностойно положение./news.bg

CHF CHF 1 1.77271
GBP GBP 1 2.2502
RON RON 10 3.97203
TRY TRY 10 2.02065
USD USD 1 1.63476